Ekošola
?
Samo prijavljeni!
Podnebne spremembe

25

Ravnanje z odpadki

107

Voda

13

Energija

18

Trajnostna mobilnost

14

Hrana

75

Biotska raznovrstnost

48

Zdravje in dobro počutje

40

Okolica šole

33

Ohranjanje našega sveta

70

Delavnice in predavanja

10

Gradiva

5

Spletne strani

0

Ekošole poročajo

70

Card image cap

Gosenica je lezla …in je k Polžkom prilezla. V tem tednu smo se pri Polžkih zelo razveselili gosenice.

Več

Zelo lačna gosenica v vrtcu Most na Soči

Card image cap

V tednu od 21.11. do 25.11.2022, smo vzgojiteljice vrtca Most na Soči, zunanji oddelek Dolenja Trebuša, za naše otroke pripravile dejavnosti, ki smo jih izključno povezale s tekstilom.

Več

Ko staro blago znova zaživi

Card image cap

V tekočem tednu smo se priključili največjemu in najuglednejšemu projektu na področju ozaveščanja o zmanjševanju odpadkov in varstvu okolja v Evropski uniji. Sodelovali smo namreč v Tednu zmanjševanja odpadkov.

Več

Etzo v vrtcu Most na Soči

Card image cap

Danes smo v slovenskih vrtcih in šolah izpeljali že dvanajsti Tradicionalni slovenski zajtrk, čigar letošnja glavna nit je mleko. Zajtrk je v igralnice danes pripeljala kar kravica Liza. Na njenem vozičku niso manjkali niti mleko, kruh, maslo, med in niti jabolka.

Več

Zajtrk z mlekom - super dan v vrtcu Most na Soči

Card image cap

Otrokom smo želele predstaviti hrano pridelano na kmetijah iz našega okolja, saj je bila uvrščena tudi na jedilnik vrtca ob obeležitvi tradicionalnega Slovenskega zajtrka.

Več

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V ENOTI STUDENČEK

Card image cap

Ob tednu otroka, smo v vrtcu Križevci pri Ljutomeru, izhajali iz osrednje teme »Skupaj se imamo dobro«. Dejavnosti smo povezavi z dejavnostmi na temo: gozd. Obeležili smo svetovni dan hoje in spoznali uporabnost lesa.

Več

SKUPAJ SE MAMO DOBRO

Card image cap

Na SERŠ-u Maribor sem dijake spodbudila k izdelavi ptičjih hišic, valilnic, krmilnic. Dijaki so delali sami, z domačimi orodji, lesom, vejami. Sami jih bodo hranili s semeni iz ekološke predelave, kmetije Milana Rusa iz Mote pri Ljutomeru. Ptičje hišice smo obesili na drevesa v okolici šole.

Več

Ptičje hišice

Card image cap

Na Srednji šoli Domžale smo se v šolskem letu 2021/2022 vključili v projekt GLOBE in v marcu 2022 sprejeli izziv Water Bodies Challenge 2022. Predstavljamo vam dejavnosti in rezultate v tem projektu/izzivu.

Več

Projekt GLOBE na SŠ Domžale

Card image cap

Sestavljanje, leplenje in okraševanje lesenih okvirjev za fotografijeformata 10x15.

Več

Izdelava lesenih okvirjev za fotografije

Card image cap

Kako iz lamelnega parketa izdelamo podstavek za vročo posodo ali podstavek za lončnico.

Več

Podstavek za vročo posodo ali lončnice

Card image cap

Po želji posameznih dijakov, ki so bili pripravljeni izdelovati svoje skulpture iz odpadne embalaže, smo pri pouku Likovne vzgoje - smer Predšolska vzgoja ozaveščali dijake o ponovni uporabi KEMS embalaže. Z svojimi ustvarjalnimi izdelki so sodelovali na nagradnem natečaju z naslovom EKO PAKET.

Več

Nagradni natečaj - ponovna uporaba KEMS embalaže

Card image cap

Okolico učilnic smo obogatili z različnimi zelenimi kotički iz lesenih letev in odpadnih palet na zidu. Tako smo v toplejših dneh dobili »zeleno« steno, ki jo krasijo različne rastline in najmlajše šolarje vabijo k opazovanju, raziskovanju okušanju, vonjanju in lastni aktivnosti.

Več

Ekovrtiček iz lesenih palet na zidu

Card image cap

Osnovna šola 27. julij v Kamniku z otroci s posebnimi potrebami prvič sodeluje v mednarodnem Erasmus+ projektu. Glavni namen projekta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju spoznavanja in učenja v in o gozdu. Na šoli smo gostili učitelje iz Srbije in Italije.

Več

ERASMUS+ Forest - our lifelong teacher na OŠ 27. ju

Card image cap

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato moramo iskati rešitve, da bo odpadkov v šolski menzi čim manj – tudi na področju šolske prehrane.

Več

Hrana ni za tjavendan

Card image cap

Z učenci podaljšanega bivanja smo se odločili, da se bomo lotili kuhanja. Po pogovoru z babicami smo spoznali, kako so se prehranjevali nekoč. Poiskali smo recepte in se lotili priprav. Pripravili smo jabolčno čežano, prežganko, mlečni močnik, polento in namaz. Pri pripravi jedi so učenci uživali.

Več

Babice so nam povedale....

Card image cap

Namen letošnje spomladanske prireditve je bil podpreti idejo Čebelarske zveze Slovenije o posaditvi medovitih dreves in grmovij predvsem v urbanih območjih, kjer so zelene površine puste in prazne, hkrati žuželkam primanjkuje hrane.

Več

Naravoslovno obarvana spomladanska prireditev

Card image cap

Iz starih embalaž za jajca smo izdelali namizne igre, ob katerih si otroci razvijajo ročne spretnosti, prirejajo in utrjujejo barve ter se zabavajo.

Več

Didaktične igrače iz odpadnega materiala

Card image cap

V šolskem glasilu predstavljamo eko akcije, ki so si jih izbrali naši razredi.

Več

EKO Ekonom lonc

Card image cap

Dijaki 3. letnika biotehniške gimnazije so v okviru okoljevarstvenih vsebin (poglavje Ekologija in globalizacija) pri predmetu sociologija našli/poustvarili recepte iz odpadnih živil.

Več

RECEPT: SUŠIPADEK

Card image cap

Učenci so izdelali obeske iz odpadnega pleksi stekla.

Več

Obesek iz odpadnega pleksi stekla

Card image cap

Učenci so iz odpadnega materiala izdelali držala za slike.

Več

Držalo za slike

Card image cap

Korenika se nahaja v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka Goričko. Na kmetiji je vzpostavljen sistem ekološke pridelave in predelave živil. V samem središču kmetije se nahaja bogat zeliščni vrt, na njej pa domujejo tudi različne avtohtone živalske vrste.

Več

Obisk eko socialne kmetije Korenika v Šalovcih

Card image cap

Z učenci OŠ Anice Černejeve Makole smo veliko ustvarjali iz odpadnih materialov. Tako smo spoznali besedo recikliranje in s tem tudi, kako pripomoremo k varovanju okolja.

Več

Košarice iz starih kavbojk

Card image cap

V petek, 22. 4. 2022, je potekal Eko dan na temo ureditve šolske okolice in vrta. Učenci so ta dan ustvarjali zanimive izdelke povezane z vrtom, ustvarjali mini ekosisteme, razmišljali so o zdravilnih rastlinah ter izdelovali rastlinjak za naš šolski vrt.

Več

Eko dan

Card image cap

Z učenci smo na svetovni dan mleka 1. junija obiskali bližnjo kmetijo Dirnbek - Krajnc iz Zagajskega vrha, G. Radgone. Spoznali smo kmetijo, usmerjeno v proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov in tako razvijali odgovoren odnos do narave in okolja. Imeli smo vodeni ogled s pogostitvijo.

Več

Mlekastično na zaključni ekskurziji

Card image cap

Naloga šole je organizirati učinkovit in uspešen pouk, ki bo omogočal razvoj učenčeve osebnosti, delovnih in učnih navad. Želimo jih naučiti, da s tem, ko skrbijo za zemljo, rastline in živali, hkrati skrbijo tudi zase in za svojo prihodnost. V ta namen smo na šolskem vrtu postavili učni čebelnjak.

Več

Čebelnjak v šolskem okolju

Card image cap

V prispevku bo opisan postopek za izdelavo bib iz blaga, ki ga lahko uporabimo za ustvarjanje v jutranjem varstvu, pri LUM in pri podaljšanem bivanju. S tem otroke učimo, da lahko odpadni material uporabimo ponovno.

Več

Bibe iz ostankov blaga

Card image cap

V Dijaškem domu Ivana Cankarja smo z letošnjim šolskim letom zagnali projekt Skrivnostni vrt, v okviru katerega smo po permakulturnih načelih postavili veliko visoko gredo. V njej smo zasadili zelenjavo in zelišča ter tudi že uživali prve sadove.

Več

Skrivnostni vrt

Card image cap

Na podlagi vtisov iz prejšnjega leta, smo glede na zanimanje, raznolikost in prijazno sodelovanje domačinov, tudi letos dejavnosti v povezavi z mlekom razširili kar na cel teden.

Več

Mlekastično dogajanje v Vrtcu Gorje

Card image cap

POLSTENJE je prva in najstarejša tehnika predelave volne za oblačila. Polstenje kot atraktivna tekstilna tehnika nudi neskončne možnosti izražanja in ustvarjanja, tako v svetu mode, v sodobnih interierjih, kakor tudi v umetniškem kiparstvu in slikarstvu.

Več

Delavnica suhega polstenja

Card image cap

Spoznavanje prireje mleka od krave in njene krme do končnega potrošnika. Po teoretični predstavitvi učenci na to temo likovno ustvarjajo z barvnim papirjem, striženjem in lepljenjem oblik.

Več

Pot belega zlata - mleka

Card image cap

Vključeni smo v pilotni projekt RAP in eno izmed izobraževanj je bilo Formativno spremljanje prečnih veščin. Priložena je priprava in izvedba kuharske delavnice v prvem razredu podaljšanega bivanja. Avtorica je Irma Grbec.

Več

Spremljanje prečnih veščin - kuharska delavnica v 1.

Card image cap

Kaj se dogaja z rastlinami, ko se dogajajo temperaturne spremembe? Rastejo enako hitro?

Več

ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

Card image cap

Namen projekta je bil ozaveščanje prvošolcev o skrbi za rastline. Učenci so čez leto dobivali kratka navodila za skrb razrednega zeliščnega vrta.

Več

Škratja brata skrbita za zeliščni vrt in jagode

Card image cap

V okviru ekošole in kreativnih likovnih izdelkov smo pri pouku medsebojni povezavi učnih predmetov LUM in SPO v 1. razredu in OPB izdelali iz recikliranega papirja estetsko-kreativne voščilnice in slike za mamice ob materinskem dnevu.

Več

EKO IZDELKI

Card image cap

Pri dejavnosti zbiranja plastičnih zamaškov smo uspešno sledili ciljem: ozaveščanje o možnosti ponovne uporabe določenih odpadkov, seznanjanje s škodljivostjo nekaterih odpadkov in dobrodelnost. Za spodbudo pri zbiranje smo izdelali Pošastkote, ki jedo zamaške in razglasili Zamaškomanijo.

Več

Zamaškomanija

Card image cap

Želeli smo ugotoviti, koliko plastenk in odpadne embalaže se nabere v enem tednu, da dobijo otroci predstavo o količini odpadkov; izdelati nekaj, kar nas bo opominjalo na prevelike količine odpadkov; izdelati nekaj uporabnega; izdelati maskoto enote; ustvarjati po srečanju s čebelarjem.

Več

Ustvarjamo iz odpadnega materiala

Card image cap

Sodelovanje na natečaju Altermed

Več

Hmelj - zeleno zlato

Card image cap

Ogovorno ravnanje s hrano, že pri najmanjših ozaveščati, da je potrebno poskrbeti, da čim manj hrane konča v odpadkih in spoznavati reciklirano kuhinjo s katero smo porabili neuporabljeno hrano oziroma živila.

Več

Hrana ni tja zavendan

Card image cap

Stik z naravo je primarna človeška vrednota, na katero smo v sodobnem svetu pozabili. Narava je navsezadnje edino resnično bogastvo sveta.

Več

Od semen in sadik do samooskrbe dijakov

Card image cap

V prispevku je predstavljeno eksperimentalno določanje kalorične vrednosti hrane s pomočjo kalorimetra, izdelanega v šoli. Dijaki so s pomočjo medmrežja samostojno preizkusili in optimizirali kalorimeter, kot pripomoček za določanje energije sproščene pri sežigu hrane.

Več

Eksperimentalno določanje kalorične vrednosti hrane

Card image cap

Letos smo izbrali krovno temo odpadki in se dogovorili, da bo celotna šola ob dnevu Zemlje (ekodan) izdelovala družabne in didaktične igre iz odpadnih in naravnih materialov. Poleg iger smo uredili šolo in njeno okolico, med delom smo poskrbeli tudi za zdravje.

Več

Izdelava iger iz odpadnih materialov

Card image cap

Zakaj se vreme spreminja? Kako nastane sneg? Z vsakodnevnim bivanjem na prostem so otroci lahko podnebne spremembe spremljali na lastni koži. Spoznali so kako se je potrebno obleči. Večina otrok še vedno najbolj zanimajo podnebne spremembe, s katerimi se srečujejo le preko medijev.

Več

Podnebne spremembe v vrtcu

Card image cap

Z otroki dnevno določamo vreme na vremenskem koledarju in ga tedensko komentiramo.

Več

Vremenski koledar

Card image cap

Po korakih do visokih gred in hkrati učilnice na prostem, ki bo na voljo vsem učiteljem in učencem. Najprej smo se lotili iskanja primerne lokacije ob šoli, pri čemer smo upoštevali predvsem sončno lego, bližino vhoda v šolo oziroma dostopnost in bližino vodnega vira.

Več

Eko visoke grede in učilnica na prostem

Card image cap

Naša prehrana je sestavljena iz različnih skupin živil. S preprostimi kemijskimi poskusi lahko posameznim skupinam živil raziščemo njihove lastnosti. V prispevku so predstavljeni eksperimenti, s pomočjo katerih lahko pri obravnavi ogljikovih hidratov nadgradimo učno uro kemije

Več

Kemija v prehrani

Card image cap

Čutno pot, ki smo jo integrirali v šolski eko vrt, smo uporabili kot iztočnico za ozaveščanje drugačnosti med ljudmi. Živimo v pestri družbi različnih ljudi, zato se vsakodnevno srečujemo z drugačnostjo, raznolikostjo, kar posledično zahteva od ljudi večjo strpnost.

Več

Doživljanje vrta z vsemi čutili

Card image cap

V Vrtcu Ledina se držimo načela "Od malih nog za zdrav življenjski slog". Ugotovila pa sem, da vseeno premalo poudarka namenjamo umirjanju in sproščanju, zato sem se odločila, da se v tem šolskem letu osredotočimo na sproščanje v naravi in občutenju le-te.

Več

Poslušajmo s srcem

Card image cap

Če izhajamo iz pregovora »Si, kar ješ«, potem lahko toliko lažje razumemo, kako zelo hrana vpliva na trenutno počutje, razpoloženje, kognitivne zmožnosti ter na samopodobo v obdobju odraščanja mladostnikov.

Več

VPLIV ZDRAVE PREHRANE NA PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI UČ

Card image cap

Skrb za okolje in uvajanje ter izvajanje ločevanja odpadkov se začne že pri najmlajših otrocih. Preko različnih zanimivih izvedenih dejavnosti otrokom približamo in jih spodbujamo, da že celo leto ločujejo odpadke, čeprav še vedno kdaj potrebujejo našo pomoč.

Več

Odpadki okrog nas

Card image cap

Gozd imamo v neposredni bližini vrtca, zato veliko časa preživimo v njem. Otroci se igrajo z naravnim materialom, v gozdu izvajamo dejavnosti in dosegamo cilje z vseh področij kurikula. Tako se nam je porodila ideja, da izdelamo družabno igro Pot skozi gozd. Otroci so bili ves čas aktivno udeleženi

Več

Izdelava igre "Pot skozi gozd"

Card image cap

Razlog za odločitev za projekt je velika zasičenost z industrijsko izdelanimi igračami, ki velikokrat ponujajo le ozek izbor iger. Kljub temu, da je izvajanje projekta končano, didaktične igre še vedno uporabljamo, saj so otrokom izredno blizu in zanimive.

Več

Teden brez igrač

Card image cap

Sladkor najdemo v skoraj vseh predelanih živilih. Preveč sladkorja lahko škodi – ubija. Najnevarnejša med vsemi sladkorji je fruktoza, ki se v jetrih pretvori v maščobe in holesterol. Veliko ga v telo vnesemo nezavedno s sladkimi pijačami. Kadar ga uživamo, nas možgani nagradijo z ugodjem.

Več

Sladkor - tihi ubijalec

Card image cap

V smeteh po vsej Evropi je veliko zavržene hrane. V Evropi v enem letu zavržemo 27 milijonov ton hrane. V Sloveniji povprečno posameznik v enem letu zavrže 73 kilogramov hrane. Na količino teh odpadkov neposredno ni mogoče vplivati, posredno pa z ustrezno kakovostjo in primerno velikostjo/količino.

Več

Kako na IC Piramida Maribor ravnamo z zavrženo hrano

Card image cap

Učenci so bili aktivno vključeni v vseh aktivnostih. Predvsem so razmišljali o tem, kaj lahko sami storijo, da bi z majhnimi koraki pripomogli k čim manjšim podnebnim spremembam v prihodnosti v našem okolju (doma, v šoli).

Več

Aktivnosti na temo podnebnih sprememb

Card image cap

Z učenci 6. razreda nižjega izobrazbenega standarda smo raziskovali in spoznavali vzroke ter posledice podnebnih sprememb.

Več

Ozaveščanje-podnebne spremembe

Card image cap

Gibanje močno vpliva na psihični, fizični in spoznavni razvoj otrok. V predšolskem obdobju je potreba po gibanju zelo velika in je ena najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Ker je potreba po gibanju prirojena in povsem naravna - saj se možgani razvijajo šele, ko so izpostavljeni zaznavnim in

Več

Z gibanjem spoznavamo svet

Card image cap

Kot učiteljica biologije in koordinatorka ekošole večkrat pri pouku združim oboje. Tako so učenci 8. razredov naredili modele različnih celic iz odpadnih materialov. Učenci so delali v parih oz. trojicah. Namen je bil, utrditi predelano snov, nadgraditi učno uro in odpadkom ponuditi novo življenje.

Več

Izdelava modelov celic iz odpadnega materiala

Card image cap

Ustvarjanje med zimskimi počitnicami

Več

Pisani kamenčki

Card image cap

EKO DAN NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR V četrtek, 25. aprila 2019, smo na osnovni šoli Vransko-Tabor imeli tradicionalni EKO dan. Organizatorki sta bili gospa Nataša Pečovnik in gospa Zlatka Avžner. Učenci so se razdelili v več skupin, razredna stopnja pa je imela delavnice kar v matičnih učilnicah.

Več

Naravoslovni eko dan Podnebne spremembe

Card image cap

V Vrtcu Velenje smo koordinatorke programa Ekošola za sodelavce pripravile naravoslovne delavnice na temo vode, zraka in prsti. Uvod v delavnice je bil krajši teoretični del s predstavitvijo osnovnih lastnosti teh elementov, sledile so praktične delavnice (poskusi).

Več

Delavnice na temo prsti, zraka in vode

Card image cap

Z otroki smo pričeli pot raziskovanja od semena do plodu. V jesenskem času smo se z otroki odločili, da raziščemo stare sorte jabolk in se o njih nekaj naučimo. Pripravili smo tudi razstavo in degustacijo jabolčnih jedi.

Več

Od semena do rastline, od rastline do plodu

Card image cap

Projekt je bil voden po principu aktivnega učenja. Začeli smo s postavljanjem raziskovalnih vprašanj – kaj so podnebne spremembe? Kaj otroke zanima. Ugotovili smo, da ne vedo, kaj je podnebje, kako se spreminja, večina otrok je govorila o vesolju.

Več

Podnebne spremembe v Vodmatu

Card image cap

Z otroki, starimi od 3 - 5 let, smo raziskovali svet polžev. K sodelovanju smo povabili tudi starše. Naše začetno zanimanje za polžke je preraslo v pravi raziskovalni projekt, ki nam je prinesel veliko lepega in nas medsebojno toplo povezal.

Več

Polži

Card image cap

V tednu mobilnosti smo izvedli veliko aktivnosti. Otroci vseh starostnih skupin so na različne načine obeleževali dan brez avtomobila. Najmlajši otroci so se odpravili na prvi sprehod v neposredni okolici vrtca.

Več

Teden mobilnosti

Card image cap

Na šoli se zavedamo, da je gibanje osnovna življenjska potreba vsakega posameznika, še posebej za učence, ki učno delo izvajajo pretežno sede. Za procese učenja in dosego visokih dosežkov oz. rezultatov je potrebno dobro telesno, psihično in duševno zdravje.

Več

"Zdravi - zadovoljni in uspešnejši!"

Card image cap

V projektu Mreženje z vodilnim področjem naravoslovja se je v letošnjem letu naš vrtec priključil še trem drugim in skupaj smo na medsebojnih hospitacijah vzgojiteljic izmenjevali dobro prakso z omenjenega področja.

Več

Spoznavanje mravlje in njenega življenja

Card image cap

Način in ritem življenja sta nas pripeljala do zavedanja, da je skrb za naše okolje in naše zdravje nujna. V prispevku je opisan primer dobre prakse, tj. izvedba tehniškega dne, kjer učenci izdelajo hotel za žuželke in lesene zaboje. S praktičnim načinom vlagamo v trajnostni razvoj učencev.

Več

Od ideje do izdelka - ustvarjamo za šolski vrt

Card image cap

S sodelavci smo se dogovorili, da bomo tudi letos namenili en dan dejavnosti za eko aktivnosti. Učitelje sva spodbudili, naj skupaj z učenci iščejo ideje za didaktične igre in sproti zbirajo potreben material. Nastalo je veliko uporabnih didaktičnih pripomočkov in iger.

Več

Uporaba odpadnih materialov za izdelavo didaktičnih

Card image cap

Dogovorili, smo se da bomo v okviru teme biotske raznovrstnosti izdelali hotele za žuželke in jih postavili v okolico šole in šolski park. Učenci so začeli raziskovati kaj so to hoteli za žuželke kako jih pravilno izdelamo, katere materiale uporabimo. Nastali so lepi izdelki in didaktične igre.

Več

Hotel za žuželke

Card image cap

Otroke v šolah že od prvega razreda učimo, da je za optimalen razvoj človeka potrebnih več dejavnikov: zdrava in uravnotežena prehrana, dovolj počitka in spanja, osebna higiena ter zadostna mera gibanja. Zato smo se na naši šoli odločili, da naučeno teorijo pričnemo po korakih spreminjati v prakso.

Več

Naše zdravje je v naših rokah

Card image cap

Na naši šoli, OŠ Olge Meglič Ptuj, že nekaj let poteka čebelarski krožek, pri katerem učenci obravnavajo mnoge pomembne teme in se seznanjajo z osnovami čebelarjenja. Največ vsebin, ki jih pri krožku obravnavajo, je namenjenih vlogi čebel, pomenu čebel, dragocenim proizvodom in praktičnim vsebinam.

Več

Naše sporočilo: »Med je živilo, ne zdravilo!«

Card image cap

Maketa sončne elektrarne je sestavljena iz nosilca, gibljivega zgloba in plošče sončnih celic. Izdelana je iz bukove vezane plošče in odpadne žogice iz umetne snovi. Mreža plošče je narisana s pirografom in pobarvana z modro barvo za les. Sestavni deli so zlepljeni z lepilom za les.

Več

Sončna elektrarna

Card image cap

Bivanje v naravi naj bi postalo stalni, vseživljenjski proces, ki se ga otrok začne zavedati v vrtcu. V naravi imamo vse možnosti gibanja, igranja, doživljanja, raziskovanja in spoznavanje narave. Zelo pomembno je, da otrok veliko hodi, teče, skače , se vrti v naravi.

Več

Gozdna igralnica

Card image cap

Z izvajanjem predmeta šport skrbimo za zdrav razvoj otroka. Želimo mu privzgojiti zdrav življenjski slog. V učnem načrtu za šport ima pohodništvo pomemben delež. Izvajamo interdisciplinarne športne dneve, povezavo športne dejavnosti z drugimi predmetnimi področji.

Več

Medpredmetno povezovanje pri pouku športne vzgoje

Card image cap

Električno energijo pridobivamo na različne načine, najpogosteje pa iz hidro, termo in jedrskih elektrarn. Skozi galerijo posnetkov sta dijaka na enostaven način prikazala, kako pride električna energija do vtičnice.

Več

Vodna energija do vtičnice

Card image cap

Elektročnik predstavlja maketo hidroelektrarne, katero smo naredili iz odpadne embalaže in naravnih materialov. Ime Elektročnik je izpeljanka iz besed električni tok. grajen je iz dveh večjih odpadnih kartonskih škatel za čevlje ter iz 4 tulcev, ki predstavljajo nosilne stebre HE.

Več

Elektročnik

Card image cap

Učence smo na zanimiv način pritegnili in motivirati za delo na vrtu. Ob tem smo razmišljali, kako naše učence aktivno vključiti v samo načrtovanje, izdelavo. Zaradi pomanjkanja prostora na šolskem dvorišču, smo se odločili za postavitev visoke grede.

Več

Šolski eko vrt - vir veselja, zdravja in novih spozn

Card image cap

Poletje je šolskemu vrtu dalo svoj pečat, zato smo se člani kuharsko vrtnarskega krožka v septembru zbrali na šolskem vrtu in ga uredili. Na gredah smo našli nekaj plodov in ogromno semen ognjiča, solate, fižola, peteršilja, pora. Shranili smo jih v papirnate vrečke za naslednjo pomlad.

Več

Konec poletja na šolskem vrtu

Card image cap

Z učenci 3. razreda smo izdelovali okrasne zvezde, ki so nam v prazničnih dneh polepšale učilnico. Naučili smo se, kako različne odpadne materiale uporabiti in iz njih izdelati nekaj novega, dekorativnega.

Več

Okrasna zvezda

Card image cap

Svet Energije v Krškem – GEN energija nudi več simulatorjev, kjer dijaki/učenci odkrivajo »skrivnosti« energije. V spodnjih prostorih je »eksperimentalnico«, kjer lahko na različnih interaktivnih eksponatih izvajamo eksperimente, povezane z električno energijo, elektrotehniko in magnetizmom.

Več

Ekskurzija v svet energije v Krškem in Zagreb

Card image cap

Dijaki so se naučili nekaj novega o Zemlji. Namen projekta je bil, da so dijaki opozorjeni in da se začnejo zavedati resnosti problema, ki ga ljudje s trošenjem, povzročamo Zemlji. Če sodelujemo in si povemo, vemo še več.

Več

Planet, ki ne raste - Lučka Kajfež Bogataj

Card image cap

V prispevku je predstavljeno eksperimentalno določanje kalorične vrednosti hrane s pomočjo kalorimetra, izdelanega v šoli. Dijaki so s pomočjo medmrežja samostojno preizkusili in optimizirali kalorimeter, kot pripomoček za določanje energije sproščene pri sežigu hrane.

Več

Eksperimentalno določanje kalorične vrednosti hrane

Card image cap

Čutno pot, ki smo jo integrirali v šolski eko vrt, smo uporabili kot iztočnico za ozaveščanje drugačnosti med ljudmi. Živimo v pestri družbi različnih ljudi, zato se vsakodnevno srečujemo z drugačnostjo, raznolikostjo, kar posledično zahteva od ljudi večjo strpnost.

Več

Doživljanje vrta z vsemi čutili

Card image cap

Naša prehrana je sestavljena iz različnih skupin živil. S preprostimi kemijskimi poskusi lahko posameznim skupinam živil raziščemo njihove lastnosti. V prispevku so predstavljeni eksperimenti, s pomočjo katerih lahko pri obravnavi ogljikovih hidratov nadgradimo učno uro kemije

Več

Kemija v prehrani

Card image cap

Z otroki dnevno določamo vreme na vremenskem koledarju in ga tedensko komentiramo.

Več

Vremenski koledar

Card image cap

Na naši šoli, OŠ Olge Meglič Ptuj, že nekaj let poteka čebelarski krožek, pri katerem učenci obravnavajo mnoge pomembne teme in se seznanjajo z osnovami čebelarjenja. Največ vsebin, ki jih pri krožku obravnavajo, je namenjenih vlogi čebel, pomenu čebel, dragocenim proizvodom in praktičnim vsebinam.

Več

Naše sporočilo: »Med je živilo, ne zdravilo!«

Card image cap

Na šoli se zavedamo, da je gibanje osnovna življenjska potreba vsakega posameznika, še posebej za učence, ki učno delo izvajajo pretežno sede. Za procese učenja in dosego visokih dosežkov oz. rezultatov je potrebno dobro telesno, psihično in duševno zdravje.

Več

"Zdravi - zadovoljni in uspešnejši!"

Card image cap

Gozd imamo v neposredni bližini vrtca, zato veliko časa preživimo v njem. Otroci se igrajo z naravnim materialom, v gozdu izvajamo dejavnosti in dosegamo cilje z vseh področij kurikula. Tako se nam je porodila ideja, da izdelamo družabno igro Pot skozi gozd. Otroci so bili ves čas aktivno udeleženi

Več

Izdelava igre "Pot skozi gozd"

Card image cap

V Vrtcu Ledina se držimo načela "Od malih nog za zdrav življenjski slog". Ugotovila pa sem, da vseeno premalo poudarka namenjamo umirjanju in sproščanju, zato sem se odločila, da se v tem šolskem letu osredotočimo na sproščanje v naravi in občutenju le-te.

Več

Poslušajmo s srcem

Card image cap

Zdravje je dobrina, ki je v veliki meri odvisna od nas samih. Nanj močno vplivamo z življenjskim slogom in prehranjevalnimi navadami. Namen prispevka je ozaveščanje mladih o pomenu zdrave, uravnotežene prehrane in prehranjevalnih navad, s poudarkom na zajtrku.

Več

Prehrana mladostnikov

Card image cap

Učenci so predstavili zelišča, poudarek je bil na zdravilnih učinkovinah. Pripravili so jedi iz sušenih rastlin, semen, fižola ter sodelovali z jedmi na prireditvi društva zeliščarjev.

Več

Zelišča kot del prehrane

Card image cap

Poročilo o izvedbi dejavnosti – INVAZIVNE RASTLINE

Več

Spoznavanje invazivnih rastlin

Card image cap

V okviru predmeta naravoslovje za otroke smo želeli predstaviti svetovni dan hrane, 16. oktober, nekoliko drugače. Iskali smo ideje, kako otrokom priljubiti različno sadje in jih aktivno vključiti v pripravo zdravega obroka. Odločili smo se za izdelavo sadnih umetnin, ki smo jih nato pojedli.

Več

Njami, kako slastna umetnina!

Card image cap

Ker vemo, da otroci zelo radi pomagajo pri izdelavi in so na končni izdelek zelo ponosni in ga bolj cenijo, sva se s sodelavko odločili, da bo izdelava naše lesene smrečice projekt za cel december. Sovpada pa tudi z našo celoletno prednostno nalogo-LES.

Več

Lesena novoletna smrečica

Card image cap

Na SŠ Domžale, smo se dijaki 4. letnika pod mentorstvom prof. Nataše Prašnikar odločili poglobiti znanje o gozdovih. Najprej smo želeli ugotoviti, kaj vse že znamo in nato svoje znanje še poglobili s prebiranjem literaturei n poslušanjem predavanja študentke oddelka za gozdarstvo, Zale Uhan.

Več

Znanje o gozdovih

Card image cap

Zaradi danih okoliščin so naravoslovni dan učenci izvedli doma. Spoznavali so se z krožnim gospodarstvom.

Več

Izvedba naravoslovnega dne na domu

Card image cap

Čas, ki nam onemogoča neposredno delo z otroki, sem izkoristila za pripravo primera dobre prakse in hkrati na ta način spodbudila tudi starše, da skupaj s svojim otrokom doma pripravijo hotel za žuželke.

Več

Pripravimo žuželčji hotel

Card image cap

"Slačenje koruze" ali bolj poznano ličkanje koruze je našim prvošolcem, ki živijo v vaškem okolju manj poznano. Projekt »Vrednote in moralne norme v naših krajih skozi čas« smo želeli predstaviti preko različnih dejavnosti. Učenci so pridobili pristen stik z eno najbolj znano žitarico - koruzo.

Več

"Slačenje koruze"

Card image cap

V Dijaškem domu Ivana Cankarja (DIC) smo se odločili, da nekoliko spremenimo utečen sistem učnih ur. Dijaki so vzeli nekaj izbranega učnega gradiva in odpravili smo se v gozd (Golovec). Tam so se popolnoma posvetili učenju.

Več

Učne ure v gozdu

Card image cap

Na Podružnični šoli Čemšenik skozi vse leto razmišljamo, kako bi poskrbeli za okolje. Ker imamo kar nekaj ur na prostem je potrebno s seboj nositi blazinice. Naše blazinice so bile že zelo slabe, zato smo razmišljali , kako jih nadomestiti. Zato smo izdelali blazinice iz trakov majic.

Več

Blazinice iz odpadnih, neuporabnih majic

Card image cap

V šoli smo 12.12. 2019 izvedli šolsko tekmovanje v ekokvizu. Tekmovanje je potekalo na 3 nivojih in sicer: poklicna šola, srednje tehniško izobraževanje in gimnazija. Najboljši trije tekmovalci iz vsake skupine so se uvrstili na državno tekmovanje. le tega se je iz naše šole udeležilo 5 tekmovalk.

Več

ekokviz

Card image cap

Mediji nas opozarjajo, da sodimo Slovenci v sam svetovni vrh po številu kupljenih nagrobnih sveč. Količina plastike in drugi odpadki, ki nastanejo, ko sveče dogorijo, pa so za državo velik problem. Otroci lahko naredijo svečo skoraj zastonj in hkrati poskrbijo za čisto in varno okolje.

Več

Namesto sveč, pisani kamenčki

Card image cap

Kot učiteljica biologije in koordinatorka ekošole večkrat pri pouku združim oboje. Tako so učenci 8. razredov naredili modele različnih celic iz odpadnih materialov. Učenci so delali v parih oz. trojicah. Namen je bil, utrditi predelano snov, nadgraditi učno uro in odpadkom ponuditi novo življenje.

Več

Izdelava modelov celic iz odpadnega materiala

Card image cap

Z otroki, starimi od 3 - 5 let, smo raziskovali svet polžev. K sodelovanju smo povabili tudi starše. Naše začetno zanimanje za polžke je preraslo v pravi raziskovalni projekt, ki nam je prinesel veliko lepega in nas medsebojno toplo povezal.

Več

Polži

Card image cap

Otroci preko konkretne izkušnje s čutili spoznajo zdravilna zelišča, njihovo uporabo in pripravo mazila.

Več

Mazilo iz materine dušice

Card image cap

Eko dan v gozdu. Priprava naravoslovnega dneva v gozdu. Obisk gozda, poznavanje drevesnih vrst, nabiranje smrekovih vršičkov, izdelava frotaža drevesnih debel, izdelava zatočišča za gozdne škrate, izdelava gozdnega škrata, mobile, pripravek za sirup iz smrekovih vršičkov.

Več

Eko dan v gozdu

Card image cap

Z učenci 3. razreda smo izdelovali okrasne zvezde, ki so nam v prazničnih dneh polepšale učilnico. Naučili smo se, kako različne odpadne materiale uporabiti in iz njih izdelati nekaj novega, dekorativnega.

Več

Okrasna zvezda

Card image cap

Oblikovanje podob in mandal v naravnem okolju z sestavljanjem naravnih elementov.

Več

Vzorci in risbe iz narvnih materialov

Card image cap

Učenci so iz odpadnega reklamnega papirja izdelali večnamenske košarice in se pri tem naučili pomena recikliranja. Iz odpadnega materiala so ustvarili nov uporaben izdelek.

Več

Večnamenska košarica iz reklamnega papirja

Card image cap

Dijaki imajo možnost opazovati dogajanje na šolskem vrtu. Ob pogovoru o podnebnih spremembah iščemo rešitve, za najbolj primerno zasaditev za šolske za šolske gredice.

Več

Iz vrta na mizo

Card image cap

Učenci so v času karantene doma samostojno vzgojili droži in iz njih spekli kruh in drožalinke.

Več

Od droži do kruha

Card image cap

V našem zavodu pozimi opazujemo in hranimo ptice, ki živijo v naravi. Dogovorili smo se, da v okviru projekta LEAF izdelamo plan za hranjenje ptic. Tokrat smo pripravili posebno Ekovrečko, ki vsebuje navodila za hranjenje ptic pozimi in didaktični material za učence.

Več

Ptice pozimi

Card image cap

Mladi raziskovalci Srednje šole Črnomelj so želeli znanje in izsledke svojega raziskovanja predstaviti otrokom. In nastalo je knjižno delo KDO SEM. Poučna zgodba o Rudolfu, za prijatelje Rudiju, mladi črni človeški ribici, je obogatena s pesmimi, ugankami in didaktičnimi nasveti za učitelje.

Več

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA: KDO SEM?

Card image cap

V času epidemije smo otroke še bolj opozarjali na pravilno umivanje rok. Nama je pri tem pomagal robot Milko, saj je otroke opozoril vedno, ko so pozabili uporabiti milo. Takrat se mu je v trebuhu namreč prižgala rdeča luč. Seveda pa to ni bil edini robot v naši igralnici...

Več

Roboti iz Vrtca Železniki

Card image cap

Z učenci smo ustvarili prijeten kotiček na hodniku. Uporabili smo jabolčne zaboje, izdelali podloge in uporabili staro mizo, ki je bila za odpis.

Več

Uporabi drugače

Card image cap

Pri likovni umetnosti smo izdelali lisico iz tulca toaletnega papirja. Na tulec smo prerisali obliko lisice, jo izrezali in nato pobarvali s flomastri.

Več

Lisica iz tulca toaletnega papirja

Card image cap

Z dijaki smo izvedli športni dan "s Kolpo". Ena ekipa je najjužnejšo slovensko pešpot od Radencev do Damlja ob prečudoviti reki in v neokrnjeni naravi (držimo pesti, da tako ostane!) prehodila , druga pa preveslala.😉 Dijaki so aktivno preživeli čudovit dan v naravi in tako dosegli načrtovane cilje.

Več

VESLANJE PO KOLPI in POHOD PO NAJJUŽNEJŠI SLOVENSKI

Card image cap

Na naši šoli se zelo dobro zavedamo pomena senzornega razvoja pri otrocih. Tako je nastala ideja senzorne poti. Namen katere je, da učenci preko različnih materialov pridobijo čim več različnih senzornih prilivov.

Več

Senzorna pot

Card image cap

Izdelava copatkov iz odsluženih oblačil.

Več

Naši eko copatki

Card image cap

Mladi raziskovalci Srednje šole Črnomelj so želeli znanje in izsledke svojega raziskovanja predstaviti otrokom. In nastalo je knjižno delo KDO SEM. Poučna zgodba o Rudolfu, za prijatelje Rudiju, mladi črni človeški ribici, je obogatena s pesmimi, ugankami in didaktičnimi nasveti za učitelje.

Več

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA: KDO SEM?

Card image cap

V oddelku 5-6 letnih otrok so otroci izdelali gozdne živali iz odpadnih materialov. Izhodišče so nam bile gozdne slikanice, izkušnje otrok iz obiskov v gozdu (tudi z lovcem)idr. Z izdelki smo že 4. leto sodelovali v projektu Ekošole Eko paket in izdelke razstavili tudi v Mestni knjižnici Grosupljje

Več

Izdelovanje gozdnih živali iz odpadnih materialov

Card image cap

Odstotek izvedenih aktivnosti PS po ustanovah

Več
Odstotek izvedenih aktivnosti PS po ustanovah
Card image cap

Povprečna ocena vpliva na PS po tematskih sklopih

Več
Povprečna ocena vpliva na PS po tematskih sklopih
Card image cap

Odstotek aktivnosti po tematskih sklopih

Več
Odstotek aktivnosti po tematskih sklopih
Card image cap

Število izvedenih aktivnosti po projektih po ustanovah

Več
Število izvedenih aktivnosti po projektih po ustanovah
Card image cap

Število aktivnosti po tematskih sklopih

Več
Število aktivnosti po tematskih sklopih