Ekotabor z mlekom in literaturo

Avtor prispevka : Silva ILEC (silva.ilec@mladika.si), objavljeno 24.05.2023 09:08:28
KATEGORIJA:
Ekošole poročajo
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Osnovna šola, Ekobranje, Literatura, Ozaveščanje, Učni pripomoček, Ustvarjanje, Živali
POVZETEK:

V prispevku želimo prikazati kako smo združili ozaveščanje učencev o pomenu mleka z in preko literature.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Organizirali smo dvodnevni ekotabor na temo Mlekastično! Izberem domače.

Skupini učencev prvega razreda smo s pomočjo gradiv in pripomočkov iz projekta želeli pokazati kakšna je pot mleka od kmetije do kozarca. Ker se v prvem razredu učimo tehnike branja, smo tudi branje povezali s tem projektom.

Aktivnosti, ki smo jih pripravili za učence so vsebovale naslednje dejavnosti:

- obisk knjižnice in oskrba s knjigami o kravah 

- branje slikopisov na temo kmetije

- slovenska krava je taprava

- narišimo kravo

- izdelava knjižne kazalke

- molža 

Po oskrbi z literaturo smo se seznanili z znanjem o kravi in  kmetiji. Nekaj znanja je bilo, nekaj smo se naučili na novo. 

Ker so učenci v 1.razredu še v fazi usvajanja tehnike branja, smo jim ponudili slikopise o kmetiji, da so samostojno brali in tako prakticirali branje ter se pripravljali na fazo, ko bodo lahko pričeli doživljati zadovoljstvo ob prebranem besedilu.

Sledila je aktivnost s pomočjo gradiv in pripomočkov iz projekta. Največja zanimivost za učence je bila, da so izvedeli, da se mleko prevaža v vozilu, ki mu rečemo cisterna za prevoz mleka.

Na preprost način smo se naučili narisati kravo.

Ker je zelo pomembno tudi poslušanje branja, smo učiteljice učencem pred spanjem na glas brale iz knjig o kravah.

Naslednji dan smo si naredili tudi knjižne kazalke ter se likovno izražali na temo o kmetiji in mleku.

Preko modela so se učenci za konec preizkusili še v molži.

Ves čas so bili zelo motivirani in pripravljeni aktivno sodelovati. Učiteljice smo bile zadovoljne, da smo izpeljale ekotabor po načrtu, da učencem približamo to temo na čimbolj zanimiv način. Priloge

# Ime datoteke

Komentarji