POTOVANJE PO BIOMIH

Avtor prispevka : Petra Hribernik (petra.hribernik@os-sladki-vrh.si), objavljeno 11.05.2023 08:02:51
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Ohranjanje našega sveta, Osnovna šola, Ekosistem, Projektno delo, Rastline, Raziskovanje, Živali
POVZETEK:

Z raziskovanjem naravnega ekosistema ponoviti zgradbo in delovanje ekosistema s preprostimi metodami. Na primeru spoznati, kako se ekosistemi spreminjajo in razvijajo. Ob koncu delavnice razumeti, da so vsi ekosistemi med seboj povezani v biosfero.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Delavnica z naslovom POTOVANJE PO BIOMIH je bila namenjena nadarjenim učencem od 6. do 9. razreda. K sodelovanju je bilo povabljenih 12 učencev, udeležilo se jih je 9.  Učencem je bilo tekom delavnice predstavljeno, kaj so biomi, katere vrste biomov poznamo in kakšni so odnosi med organizmi v določenih. Na delavnici so popolnoma samostojno po navodilih z vsemi potrebnimi pripomočki izdelali dva primera zaprtega bioma, ki je sestavljen iz vodnega in kopenskega dela. Po opravljeni dejavnosti priprave izdelka, so po pred pripravljenih korakih preproste raziskave zapisali raziskovalna vprašanja in hipoteze. Odgovore nanje bodo dobili tekom opazovanja, saj bodo izdelki do konca šolskega leta na voljo za opazovanje in beleženje rezultatov in ugotovitev v učilnici naravoslovja.

 

Tekom delavnice so se preizkusili tudi kot turistični vodniki, tako da so za poljubno izbrani biom po navodilih izdelali brošuro z vsemi potrebnimi podatki in informacijami. Pri tem so si pomagali s spletom, seveda so pa vpletali tudi svojo domišljijo, se urili v medvrstniškem sodelovanju in komunikaciji ter kritično razmišljali.

 

NAMEN DELAVNICE:

Z raziskovanjem naravnega ekosistema ponoviti zgradbo in delovanje ekosistema s preprostimi metodami. Na primeru spoznati, kako se ekosistemi spreminjajo in razvijajo. Ob koncu delavnice razumeti, da so vsi ekosistemi med seboj povezani v biosfero. Pri geografiji so že spoznali biome, pri biološki delavnici pa jih osvetliti iz vidika biotske pestrosti in spoznati, da biotska pestrost upada z oddaljevanjem od ekvatorja in nadmorsko višino. Ugotovili so lahko, da lahko imajo v podobnih biomih različne vrste organizmov podobno ekološko vlogo in razumeli, da so vsi organizmi imeli in še imajo pomembno vlogo pri spreminjanju planeta Zemlje.

 

Učenci so tekom delavnice razvijali naslednje cilje:

- na primeru naravnega ekosistema ponovi zgradbo in delovanje ekosistema ter spozna in uporabi preproste metode proučevanja ekosistemov,

- spozna, da se ekosistemi spreminjajo in razvijajo (npr. primer sukcesije),

- razume, da se ekosistemi med seboj povezani v biosfero,

- spozna glavne tipe biomov in da je biotska pestrost večja v tropskem in zmernem (toplem in vlažnem) podnebju kot v puščavah ali tundri,

- spozna, da imajo lahko v podobnih biomih različne vrste organizmov podobno ekološko vlogo,

- razume, da so organizmi (vključno s človekom) imeli in še imajo pomembno vlogo pri spreminjanju našega planeta (vpliv na zgradbo ozračja, sodelovanje pri nastajanju nekaterih tipov kamnin ter pri preperevanju kamnin in nastajanju prsti).


Mentorica: Leonida Zalar

METODE DELA:

 

 

 

Eksperimentalno delo, preučevanje, opazovanje, beleženje, problemski razgovori

analiza dela, diskusije učitelj – udeleženci.

 

 

Zaključna predstavitev

Predstavitev poročil o svojih ugotovitvah, do katerih so se dokopali  ob opazovanju in izvajanju eksperimentov.

Sodelovanje v diskusiji na podlagi  novih spoznanj, ki so jih uspešno povezali z izkušenjskim znanjem.

 


Galerija

Komentarji