Čebelnjak v šolskem okolju

Avtor prispevka : Nataša Pečovnik (pnatasa2@gmail.com), objavljeno 12.06.2022 23:05:36
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Ohranjanje našega sveta, Osnovna šola, Ozaveščanje, Učno okolje, Vrt
POVZETEK:

Naloga šole je organizirati učinkovit in uspešen pouk, ki bo omogočal razvoj učenčeve osebnosti, delovnih in učnih navad. Želimo jih naučiti, da s tem, ko skrbijo za zemljo, rastline in živali, hkrati skrbijo tudi zase in za svojo prihodnost. V ta namen smo na šolskem vrtu postavili učni čebelnjak.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

V učnem načrtu je ogromno ciljev, ki bi jih lahko povezali s temo današnjega srečanja, izstopajo pa prepoznavanje različnih živih bitij in okolij ter njihove soodvisnosti, napovedovanje posledic človekovega nenehnega posega v naravno okolje ter utemeljevanje pomena trajnostnega razvoja.

 

 

Naša zgodba, povezana s čebelami in usmerjena v uresničevanje teh cilje, se je začela s starejšim gospodom, članom čebelarskega društva Vransko, ki je na šoli želel poučevati o čebelah. Na ČZS smo za potrebe čebelarskega krožka prejeli učni panj, nekaj oblek, pripomočkov, učbenikov in ostalega gradiva.

 

Sprva sem bila samo komunikacijska vez med mentorjem in starši, kasneje pa se je sodelovanje utrdilo, dejavnosti pa razširile.

 

Šola na Vranskem ima že nekaj let ograjen prostor, v katerem so urejeni učilnica na prostem, manjši ribnik, hotel za žuželke, sadovnjak, travnate površine.

Šolski vrt smo želeli nadgraditi in urediti tako, da smo s pomočjo učencev tehnike in tehnologije postavili kompostnik. Kmalu pa je vrt dobil še številna drevesa in grmovnice ter veliko zeliščno gredo z medonosnimi rastlinami.

 

 

Učenci čebelarji so izrazili željo, da bi na šolskem vrtu postavili čebelnjak, s pomočjo katerega bi v sklopu čebelarskega krožka spoznavali arhitekturo in postopke ter načine izdelave čebelnjaka, življenje in korist čebel ter pridobivali razne pridelke, na ravni šole pa uresničevali zastavljene cilje. Še posebej bi pri učencih s pomočjo čebelnjaka spremljali odnos do narave in čebel.

 

Za izvedbo takšnega projekta je bila izrednega pomena podpora občine in šole, prostovoljno delo čebelarskega društva, delo učencev; čebelarjev, vrtnarjev, likovnikov itd., strokovnih delavcev, hišnika, pomoč in donacije občanov in lokalnih obrtnikov.

Z lesenim čebelnjakom smo ustvarili za čebele najugodnejše bivalne razmere. Najpomembnejša naloga šole je organizirati učinkovit in uspešen pouk, ki bo v skladu s predmetnikom omogočal celovit razvoj učenčeve osebnosti in razvoj delovnih in učnih navad. Ena izmed prednostnih nalog šole je tudi spodbujanje učencev k izboljšanju spoštovanja sebe in drugih, kamor spada tudi spoštovanje narave in vsega, kar nam narava ponuja. V ta namen nam bo prišel čebelnjak še kako prav. Želimo jih naučiti, da s tem, ko skrbijo za zemljo, rastline in živali, hkrati skrbijo tudi zase in za svojo prihodnost.

 

S postavitvijo čebelnjaka so dejavnosti na šoli stekle s polno paro.

Pri čebelarskem krožku smo izvajali praktične dejavnosti v čebelnjaku: zbijanje okvirčkov, napenjanje žic, vlaganje satnic, izdelava okraskov iz voska, sajenje medovitih rastlin, pregled čebelje družine, točenje in okušanja medu. Učenci se občasno udeležijo tudi Tekmovanja mladih čebelarjev.

 

Pri poučevanju sva s sodelavko naleteli na pomanjkanje gradiva za najmlajše učence, zato sva se prilagoditve učnih vsebin za najmlajšim lotili kar sami. Nastalo je že nekaj učnih enot, zbirko pa si želiva še obogatiti.

 

Za mlade čebelarje vsako leto organiziramo izlet. Do sedaj smo bili v čebelarskem muzeju Krapje, na planšariji Lipovec in v čebelarskem centru v Lukovici, vsako leto pa tudi obiščemo sejem ApiSlovenija v Celju.

Na nivoju šole vsako leto pripravimo obeležitev dveh pomembnih dnevov; Slovenski tradicionalni praznik v novembru in svetovni dan čebel v maju. Plakate, videoposnetke, nagovore in predstavitve pripravljajo in ustvarjajo učenci.


Na te dni je v šolskem čebelnjaku dan odprtih vrat, kjer si je bilo mogoče ogledati posnetke, čebelarsko razstavo pripomočkov, naprav in panjskih končnic. Otroci od doma prinesejo sadike medovitih rastlin in jih posadijo v grede šolskega vrta.

 

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije smo risali čebelarsko pravljico, v sklopu likovnega snovanja pa je nastala čebelja motorična pot.

Naša najnovejša pridobitev pa je čebelarska učna pot. Učna pot je sestavni del šolskega vrta. Na učnih panojih, ki so postavljeni ob potki med gredo medovitih rastlin in šolskim čebelnjakom, je predstavljeno v sliki in besedi življenje čebele. Na podlagi vsebin na panojih je nastala tudi čudovita učna brošura.

 

Vse predstavljene dejavnosti pa so sčasoma motivirale tudi nekatere predmetne učitelje in tako je skupina Mladih poročevalcev aktivno sodelovala v mednarodnem projektu YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT. V projektu so sodelovali učenci od 6. do 9. razreda. Že leto prej so pričeli s projektom Change your role, kjer so sodelovali s šolama iz Romunije in Češke, v letu 2020/2021 pa so s šolo iz Turčije skupaj ustvarili strokoven članek Honey Bees Are Important Members of a Sustainable Life, ki so ga poslali na mednarodno tekmovanje. Rezultat je uvrstitev prispevka na 3. mesto na mednarodnem ocenjevanju, kar je odličen rezultat.

Raziskovali so razširjenost in škodljivost varoze ter primerjali sredstva, ki jih za zatiranje te bolezni uporabljajo ekološki čebelarji in ostali. Pri raziskovanju so sodelovali z Vladom Auguštinom, svetovalcem spec. za tehnologijo čebelarjenja na Čebelarski zvezi Slovenije.

 

Naši mladi poročevalci za okolje so bili na podlagi dosežkov iz preteklih let povabljeni k snemanju informativne oddaje za mlade Infodrom na RTV SLO. Oddaja govori o negativnem vplivu množične uporabe elektronskih naprav na ogljični odtis okolja.

 

Kot ste lahko videli in slišali, so v našo zgodbo vpeti učenci celotne vertikale. V ustvarjanje in delo vključujemo učence različnih predmetov, sodelujejo tudi učitelji, tehnični kader in zunanji sodelavci. Pred leti je bilo na šolskem vrtu zaznati precej smetenja in uničevanja, vendar se je z vključevanjem otrok že od vrtca naprej in vlaganjem truda v skupno dobro spremenil tudi odnos do vrta in vsega živega na njem.

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji