Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost

Avtor prispevka : Natalija Černogoj Ogrizek ([email protected]), objavljeno 14.02.2023 15:37:45
KATEGORIJA:
Ekošole poročajo
KLJUČNE BESEDE:
Podnebne spremembe, Biotska raznovrstnost, Okolica šole, Ohranjanje našega sveta, Vrtec
POVZETEK:

Že v predšolskem obdobju je potrebno pozornost otrok usmeriti na spoznavanje podnebnih sprememb, in sicer kako le-te vplivajo na okolje, v katerem živimo . Zato je pomembno, da se otroci srečajo z različnimi oblikami seznanjanja o problematiki podnebnih sprememb.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

 Dejavnosti  smo organizirali glede na otrokove sposobnosti, da so lahko v njih sodelovali in s problemskimi vprašanji aktivno iskali rešitve, hkrati pa vključili širšo okolico, ki so z nami delili izkušnje (vzgojiteljice, učiteljice, starši, sosedje vrtca). Tako smo cilje dejavnosti povezali s spoznavnimi in čustvenimi cilji okoljske vzgoje . Pri tem  gre za odnos do podnebnih sprememb . Torej otroci so  preko izkustvenega učenja ozaveščali, kako pomembno je  spoznavati  naravne  zakonitosti v  skladu  z  njihovo  starostjo  in  miselno  zrelostjo  skozi učilnico (notranjo in zunanjo) vseživljenjskega učenja. 

 

DEJAVNOSTI:

 •        Opazovanje narave v svojem spreminjanju letnih časov;
 •        Neposredno  bivanje v naravi, opazovanje in spremljanje sprememb v njej (vreme-naravni pojavi, zrak, odpadki, mobilnost…); z dežniki na sprehod, s škornji  po lužah, opazovanje narave – Zakaj je potok glasen in zakaj je zemlja razpokana?,…
 •          razmišljanje otrok ,kako razumejo podnebne spremembe: Potovanje vodne kaplje; Zakaj nastane mavrica?, Zakaj nastanejo poplave? Kakšno škodo naredijo plazovi in ostale naravne nesreče?, Zakaj nastane toča?; Kako vplivajo posamezna vremenska stanja na rastline in živali?,…
 •          raziskovanje narave z vsemi čutili,
 •          zasaditev mini vrta, skrb za njega in opazovanje v različnih vremenskih stanjih,…
 •          izvedba male čistilne akcije skupaj s hišnikom,
 •          vključevanje literature ,spleta ,ekoloških knjig na to temo;
 •          aktivno sodelovanje v neposredni “pomoči” za zdrav planet: ločevanje odpadkov v igralnici, čistilne akcije, mobilnost-svetovni dan hoje, dan brez avtomobila;
 •          spoznavanje vremenskih znakov (spremljanje oddaje Vreme na TV-ju);
 •          grafični prikazi načrtov izvajanja, spremljanja(vreme) in prikaz ugotovitev in rezultatov;
 •          slikovno gradivo in fotografski posnetki z refleksijo otrok in strokovnih delavk oddelka;
 •          v povezavi z drugimi področji: se uči deklamacije Pomlad, Sonce in prepeva pesmi Vremenska poročila, Na okno tok tok, Burja, Sijaj, sijaj sončece, Dežek,…  likovno ustvarja (slika na papir, na stare dežnike, si izdela svojo kapo, klobuk, dežnik, riše na različne materiale, oblikuje iz plastelina,…)

V sklopu Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost smo se ciljno usmerili predvsem na opazovanje narave in izkustvenega odzivanja v posameznih situacijah. Tako skozi celotno šolsko leto skrbimo za naše okolje in posledično tudi na podnebne spremembe in ohranjanje čistega zraka, vode in površin, preko malih čistilnih akcij, ki jih izvedemo dvakrat letno s hišniki in sezonsko še ob košnjah, v jeseni ob izpadanju listja, vse to pa pravilno ločujemo v zato namenjene zaboje. Torej že znotraj oddelka strmimo k temu, da se otroci mešene skupine (2 -6 let) naučijo pravilnega razvrščanja odpadkov (mešani v zelen koš, biološki v rjav koš, embalaža v rumen in papir v moder koš). Prav tako se nam zdi pomembno varčevanje z vodo, papirnatimi brisačami in elektriko. Za to pa imamo izdelan vrtčevski EKOBONTON, ki nas dnevno opominja na skrbno ravnanje z naravnimi danostmi, ki so nujne za življenje.

V sklopu Pod lupo, ki smo ga izvedli v mesecu aprilu, smo veliko poudarka dali na raznovrstne rastline in živali v okolici našega vrtca. Z lupami smo opazovali cvetenje rastlin, njihovo zgradbo, opazovali, kaj se dogaja z deževniki na cesti, v vročini, kaj se dogaja z žabami po dežju in še več podobnih situacij. Otroci so bili vpeti v vse dejavnosti in so z zanimanjem sodelovali in raziskovali na vprašanja Zakaj? Vse te zakaj-je smo prenesli še v ta sklop in ugotavljali, kakšno vreme ugodno vpliva na rastline in živali in obratno, ter kakšne naravne nesreče posamezna vremenska stanja povzročijo. Nekateri otroci zelo čustveno reagirajo že ob tem, ko je polomljena rožica, ko kdo od vrstnikov pohodi mravljo ali ko kdo zanalašč trga cvetove. Na primer ta pogovor je bil zanimiv in ga delim z vami:

Ob obeleženju svetovnega dne zdravja med pohodom zaznam pogovor med dvema deklicama in dečkom.

Deklica 1: Kake lepe rožice. (Trga regratove cvetove v šopek.)

DEKLICA 2: Ja, res so lepi. (Še ta deklica jih prične trgati.)

DEČEK: (Opazi njuno dejanje.) Kaj delata, ne trgati rožic! Čebelice ne bodo imele kaj jesti!

DEKLICA 1: Pa kaj, saj jih je še veliko! Saj bodo zrastle druge!

DEČEK: Iz  teh ne bodo nikoli več zrastle druge, halooo!

 

Torej, naučili smo se odgovorno skrbeti za naravo, jo ohranjati takšno kot je. S posnetki na spletu in z bivanjem na prostem, pa še dodatno ozaveščali in uresničevali cilje k ohranjanju našega okolja in k reševanju problematike o podnebnih spremembah.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji