VARNO NA KOLO

Avtor prispevka : SAŠA KLEMENC (sasa.majhenic@gmail.com), objavljeno 14.02.2023 15:35:30
KATEGORIJA:
Ekošole poročajo
KLJUČNE BESEDE:
Trajnostna mobilnost, Okolica šole, Osnovna šola, Trajnostni razvoj
POVZETEK:

Varno v prometu, na kolesu.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)


V letošnjem šolskem letu sem zadolžena za pripravo in izvedbo teoretičnega in praktičnega izvajanja kolesarskega izpita. Projekt Trajnostna mobilnost/Misija zeleni koraki sem zato v svojem oddelku usmerila predvsem na področje kolesarjenja. Seveda je bilo učence potrebno najprej seznaniti s pravili varnega obnašanja v prometu, seznaniti s prometnimi znaki in določili/oznakami, ki so predpisane na cestišču, vozišču oz. v prometu. Z učenci smo nato izdelali prave prometne znake in se ob njih učili pravega pomena, risali in ustvarjali različne prometne situacije, se pogovarjali o razvoju kolesa ter izdelovali različna prometna sredstva s pomočja plastelina. Dejavnosti smo namenili 14 šolskih ur. Učenci so bili zelo dobro motivirani za svoje delo. Po končanem delu so učenci uspešno premagali teoretični del kolesarskega izpita, spomladi pa jih čaka še poligon na šolskem igrišču in kasneje še vožnja na pravem cestišču. K projektu se nam je s svojimi likovnimi deli pridružil tudi 2., 3. in 5. razred.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji