Zeleni watt

Avtor prispevka : Jure Ausec, objavljeno 04.02.2019 22:00:01
KATEGORIJA:
Energija
KLJUČNE BESEDE:
Energija, Srednja šola
POVZETEK:

Dijaki programa naravovarstveni tehnik spoznavajo pomen URE in OVE pri nekaterih strokovnih modulih, s projektom pa smo želeli razširiti znanja, dodati več praktičnega dela k pouku in osmisliti njihovo učenje s konkretnim primerom. Glavni namen projekta je bila izvedba energetskega pregleda.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Biotehniški center Naklo

Dijaki so izdelali 28-stransko poročilo o energetskem pregledu (poraba energentov za ogrevanje, poraba električne energije, temperatura prostorov, primerjava načinov zračenja, šolska sončna elektrarna, energetska izkaznica, gibanje temperature prostorov preko dneva in izvedba ankete). V šolskem laboratoriju so zdelali tudi bioetanol in biodizel, delujoč model hidroelektrarne ter bioreaktor za gojenje alg (biomasa). Izvedli smo tudi fotonatečaj na temo OVE ter natečaj za izdelavo logotipa projekta.

Dijaki programa naravovarstveni tehnik spoznavajo pomen URE in OVE pri nekaterih strokovnih modulih, s projektom pa smo želeli razširiti znanja, dodati več praktičnega dela k pouku in osmisliti njihovo učenje s konkretnim primerom. Glavni namen projekta je bila izvedba energetskega pregleda šolske stavbe in priprava predlogov za izboljšave. Poleg tega je bil namen spoznati še nekaj OVE in jih tudi konkretno izdelati oziroma izkoristiti.

Povezali smo vsebine strokovnih modulov (Gospodarjenje z obnovljivimi viri energije in ostanki, Tehnologija obnovljivih virov) s splošnimi predmeti (kemija, fizika, biologija, geografija). Tema ponuja številne možnosti medpredmetnega povezovanja.

- Dijaki so aktivno ponovili obravnavano snov in izvedeli še veliko novega,
- priložnost za medvrstniško učenje (predstavili so ugotovitve svojega raziskovanja),
- v okviru razpisa smo pridobili sredstva za nakup določene opreme,
- dijaki so osmislili svoje učenje,
- vodstvu smo predstavili konkretne ukrepe za izboljšanje URE, ki jih tudi že izvajamo.

Potrebne je veliko potrpežljivosti z dijaki, saj so veliko dela (npr. meritve) opravili samostojno. Potrebno je bilo motivirati tudi učitelje, saj smo potrebovali pomoč strokovnjakov (kemija, biologija). Veliko potrpežljivosti so morali pokazati tudi ostali uporabniki šole, saj smo meritve izvajali tudi v času pouka.

Rezultate smo predstavili v nekaterih razredih, sicer pa smo izdelali zgibanko z rezultati energetskega pregleda, ki je namenjena delavcem šole. Izdelali smo tudi zgibanko o OVE, ki smo jo razdelili osnovnošolcem, zanje pa so dijaki pripravili tudi interaktivne delavnice, kjer so spoznavali obnovljive vire energije. Izdelali smo tudi spletno stran z rezultati projekta (http://www.bc-naklo.si/projekti/nacionalni-projekti/solski/zeleni-watt/).

Projekt bomo izvajali tudi v prihodnjih letih, seveda pa bomo poskusili razviti še nove možnosti analize stanja na področju OVE in URE na našem šolskem posestvu. Sedaj smo analizirali le glavno stavbo, v prihodnjih letih lahko še nekatere druge. Razvito interaktivno delavnico bomo ponujali šolam še naprej, prav tako pa bomo lahko še dolgo uporabljali pridobljeno opremo.
Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji