Ptice pozimi

Avtor prispevka : Metka Cerar (metka.cerar01@gmail.com), objavljeno 20.01.2021 18:19:53
KATEGORIJA:
Ekošole poročajo
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Dobra praksa
POVZETEK:

V našem zavodu pozimi opazujemo in hranimo ptice, ki živijo v naravi. Dogovorili smo se, da v okviru projekta LEAF izdelamo plan za hranjenje ptic. Tokrat smo pripravili posebno Ekovrečko, ki vsebuje navodila za hranjenje ptic pozimi in didaktični material za učence.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(5)

USTANOVA: CUDV Radovljica

Zavedamo se, da je potrebno v zimskem času poskrbeti tudi za zunanje ptice. V ta namen imamo postavljenih nekaj ptičjih krmilnic. Pripravili smo Ekovrečko. V njej je didaktični material in drugi učni pripomočki za spodbujanje in razvijanje različnih področij funkcioniranja. Poudarek je na  področju govora, logičnega razmišljanja in razvijanja socialnih veščin. Vsebine smo povezali z učnim načrtom in medpredmetnimi povezavami s splošno poučenostjo, likovno vzgojo in aktivnim preživljanjem prostega časa. Učenci vsakodnevno skrbijo za zadostno količino semen v ptičjih krmilnicah in se hkrati gibajo na svežem zraku. Radi opazujejo in poimenujejo ptice, ki se pridejo hranit. Široka izbira različnih zanimivih, poučnih in zabavnih aktivnosti iz Ekovrečke, nudi našim učencem možnost učenja v učilnici ali v naravi.


VSEBINA Ekovrečke:

1.      navodila za hranjenje ptic

2.      sončnična semena za ptice

3.      pesem Sinička

4.      knjiga Zlata ptica

5.      pobarvanke na temo ptiči

6.      Učni listi, pridobljeni iz spletne učilnice Ekosola.si 


ZAKLJUČEK

Dejavnost, ki jo vsako leto izvajamo v zimskem času, učencem  omogoča pristni stik z naravo.  Spoznali smo življenje ptice Sinice, prepevali smo ob spremljavi glasbenih inštrumentov, se gibalno izražali in likovno ustvarjali na izbrano temo. Dodatno smo obogatili dejavnost tako, da smo pripravili Ekovrečko. Učenci so bili nad dejavnostjo navdušeni in so radi sodelovali v aktivnostih. 

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji