Vzemi cunjo!

Avtor prispevka : Neža Luzar ([email protected]), objavljeno 22.12.2020 10:17:53
KATEGORIJA:
Ohranjanje našega sveta
KLJUČNE BESEDE:
Ohranjanje našega sveta, Srednja šola, Ozaveščanje, Trajnostni razvoj
POVZETEK:

Dijake smo z akcijo Vzemi cunjo! Spodbudili o trajnostnem razmišljanju o uporabi oblačil. Nošnja oblačil iz druge roke je velik korak v tej smeri, čeprav je še vedno zaznamovan kot nečastno početje.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

V Dijaškem domu Ivana Cankarja želimo v skladu z našimi vrednotami dijake spodbujati k odgovornemu ravnanju do okolja in jih, tudi znotraj projektov Ekošole, navajati na skrb za naš planet. Letos smo se zelo razveselili novega projekta Ne zavrzi oblek, ohrani planet!, saj se že nekaj časa zavedamo naraščajočega problema v zvezi z zavrženim tekstilom. Do sedaj smo v zimskih mesecih zbirali oblačila in jih podarjali različnim ustanovam. Že v šolskem letu 2019/2020 smo še bolj zagrizli v problem in v dijaškem domu zagnali projekt Izmenjevalnica DIC. V letošnjem šolskem letu pa je bil projekt Ekošole še dodatna spodbuda za nadaljnje delo na tem področju.

Zbrana oblačila v ponovno uporabo – Vzemi cunjo!

V šolskem letu 2019/2020 je v Dijaškem domu Ivana Cankarja na naše veliko veselje začela delovati Izmenjevalnica DIC. Sprva je je bila izmenjevalnica oblačil namenjena le zaposlenim, kasneje smo jo odprli še za dijake. Izmenjevalnici smo namenili prazen apartma v eni od stavb dijaškega doma. Tja smo lahko prinašali lepa, ohranjena oblačila, čevlje in modne dodatke ter odnašali, kar smo želeli in nam je bilo všeč. Ob koncu šolskega leta smo slabše ohranjena oblačila podarili različnim ustanovam in organizacijam (Kralji ulice, Karitas, varna hiša …), večino pa smo shranili z namenom nadaljevanja projekta v prihodnjem šolskem letu.

Tako smo že septembra 2020 s polno paro aktivirali projekt Ne zavrzi oblek, ohrani planet! in smo oblačila, čevlje in modne dodatke, ki so v lanskem šolskem letu ostala v Izmenjevalnici DIC, dali na voljo vsem dijakom. Dogodek smo poimenovali Vzemi cunjo! Naši dijaki so lahko v treh dneh v avli naše glavne stavbe, kjer so bila oblačila razstavljena, izbrali kose, ki so jim bili všeč, jih odnesli in jim tako podarili novo življenje. Odziv je bil velik in dijaki so odnesli ogromno oblačil. Smo pa vzgojitelji opazili, da dijaki veliko raje prihajajo v času, ko je v avli manj ljudi. Zato lahko rečemo, da je nošnja oblačil iz druge roke v družbi še vedno nekakšen tabu. Tu imamo gotovo še veliko prostora za graditev zavedanja, da nam je ponovna uporaba oblačil lahko v ponos.

Izdelava plakata kot zaključek akcije Vzemi cunjo!

Po treh dneh smo oblačila, ki so ostala v avli, odstranili in na isto mesto v avli postavili plakat z zahvalo in nekaj informativnih točk, ki so se dotaknile pomena uporabe rabljenih oblačil, vpliva izdelave oblačil na okolje ipd. Z dijakinjami predstavnicami za ekologijo smo zbrale informacije in izdelale plakate. Na ta način smo skušali doseči, da bi se dijaki zavedali, da bodo s ponovno uporabo oblačil naredili nekaj dobrega in koristnega. Hkrati smo želeli spodbuditi razmišljanje o pretirani potrošnji na trgu tekstila, o vplivu izdelave oblačil na onesnaževanje, o nepremišljenem nakupovanju itd.

Oblačila, ki so ostala od izmenjave

Čakal nas je še zaključek akcije. Del oblačil – tista res odlično ohranjena – smo pospravili v naše skladišče in jih bomo v nadaljevanju uporabili za izmenjevanje v prihodnjih šolskih letih. Del oblačil – zelo lepo ohranjenih – smo želeli podariti eni od second hand trgovin, da bi našla pravega uporabnika, ki podpira tovrstno obliko krožnega gospodarstva. Stik smo navezali s podjetjem dajadaja iz Spodnje Idrije in jim podarili del zelo lepo ohranjenih oblačil. Zadnji del oblačil – lepo ohranjena, a nošena – pa smo podarili Zavodu Hrček iz Kamnika. To je zasebni zavod, ki se ukvarja s predelavo, prodajo in ponovno uporabo odpadnih predmetov ter se s tem trudi zmanjševati odpadke. V dveh škatlah smo jim predali večinoma oblačila za najstnike in najstnice, nekaj je bilo tudi toplih oblačil za osnovnošolce. Na ta način smo zagotovili, da bodo našla pot v prave roke. Nekaj kosov smo shranili v dijaškem domu in jih bomo namenili ustvarjanju.

 

Menimo, da lahko s tovrstno vzgojo pomembno vplivamo na vzgojo in razmišljanje mladih, ki so pogosto tarča modne industrije in pod vplivom medijev lahek plen za velik tekstilni trg. Veselimo se, da lahko s spodbujanjem dijakov k tehtnemu premisleku o potrebah svoje garderobe dosežemo, da bodo oblačila zaokrožila v rokah uporabnikov in se ne kopičila na odlagališčih.  

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji