Trajnostna mobilnost skozi oči otrok

Avtor prispevka : Sabina Hütler ([email protected]), objavljeno 04.05.2021 01:08:31
KATEGORIJA:
Trajnostna mobilnost
KLJUČNE BESEDE:
Trajnostna mobilnost, Vrtec
POVZETEK:

Otroci so preko lastnih izkušenj oblikovali plakate in razstavo ter na ta način staršem ter drugim soudeležencem v enoti, predstavili pomen trajnostne mobilnosti.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Sodoben način življenja zahteva od nas, da hitro in enostavno pridemo do želenega cilja. Zato je avtomobil tisti, kateri je najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo. Tudi po pogovorih z otroki ugotavljamo, da se največ otrok zjutraj pripelje z avtomobilom do vrtca. V mesecu septembru, v sklopu Evropskega tedna mobilnosti,  smo z otroki raziskovali, primerjali, opazovali ter iskali alternative za motorna vozila.

Teme smo se lotili v vseh starostnih skupinah, kjer so najmlajši prepoznavali različna prevozna sredstva tako preko slikovnega materiala kot neposredno z opazovanjem okolice. Otroci v starosti 3 – 4 leta so se prvič srečali s skupnim sprehodom po okolici vrtca ter tako spoznavali pomen varnega vključevanja v promet. Ugotovili so, da je prisotnih veliko avtomobilov, zato so izdelali avtobus, kateri lahko pelje več ljudi naenkrat, v eni skupini pa so naredili čarobni avtomobil  kateri ne potrebuje goriva, saj se polni na zrak. Starejši otroci 4 – 6 let pa so raziskovali varne in manj varne poti do vrtca ter množičnost motornih vozil, v kateri se običajno vozi ena oseba. Otroci so spoznali različne prometne znake, varne prehode, podhod, spremljali so hrup ter primerjali zrak ob cesti ter v gozdu. Po skupinah so si otroci izdelali plakate svojih opazovanj ter iskali alternativo avtomobilu. Na igrišču je nastala tudi premična gibalna pot katero so si izmislili otroci skupaj s strokovnima delavkama v katero so otroci vključili vso pridobljeno znanje o varnem obnašanju v prometu.

Skupne ugotovitve smo skupaj z otroki oblikovali ter predstavili v predprostoru naše enote,  kjer so otroci staršem predstavili kaj lahko mi naredimo da naš planet ostane čist. 

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji