Hotel za žuželke

Avtor prispevka : Katja Mejač (info@ekosola.si), objavljeno 04.02.2019 21:19:55
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Osnovna šola, Dobra praksa
POVZETEK:

Dogovorili, smo se da bomo v okviru teme biotske raznovrstnosti izdelali hotele za žuželke in jih postavili v okolico šole in šolski park. Učenci so začeli raziskovati kaj so to hoteli za žuželke kako jih pravilno izdelamo, katere materiale uporabimo. Nastali so lepi izdelki in didaktične igre.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Letos smo  si izbirnem predmetu okoljska vzgoja v devetem razredu izbrali  temo biotska raznovrstnost. Dogovorili, smo se da bomo v okviru te teme izdelali hotele za žuželke in jih postavili v okolico šole in šolski park. Spodbudila  sem  učence da začnejo raziskovati kaj so to hoteli za žuželke kako jih pravilno izdelamo, katere materiale uporabimo,… Nastale so različne ideje, skice in nenazadnje zelo lepi izdelki. Učenci so izdelali tudi uporabne didaktične igre na to temo igre:  domine , spomin, sestavljanka,…
Sodelujoči: 12 učencev, 1 učiteljica
Cilji projekta: - pridobiti spoznanja in izkušnje, kaj je biotska raznovrstnost,
- izdelati različne hotele za žuželke iz različnih materialov,
- iskati možnosti izdelave različnih didaktičnih iger  za praktično uporabo pri pouku,
- razvijanje ročnih spretnosti, domišljije, kreativnosti učencev,
- uporaba didaktičnih iger v vzgojno izobraževalnem procesu.
Našli smo povezavo z učnim načrtom tako, da smo povezali vsebino in realizirali več ciljev pri predmetih:
- naravoslovje,
- biologija,
- likovna umetnost,
- tehnika in tehnologija,
- okoljska vzgoja.
Pozitivne izkušnje:
- z zanimivo temo smo pritegnili tudi ostale učence naše šole, da so se pozanimali kaj smo postavili v šolski park(hotele za žuželke),
- kraj in krajani so se pozitivno odzvali na postavitev hotelov za žuželke v okolici šole,
- sodelujoči smo ponovno ozavestili, kako pomembna je biotska raznolikost ,
-  učenci sami izdelali didaktične igre in z njimi popestrili pouk OV3.

Našli smo povezavo z učnim načrtom tako, da smo povezali vsebino in realizirali več ciljev pri predmetih:
- naravoslovje,
- biologija,
- likovna umetnost,
- tehnika in tehnologija,
- okoljska vzgoja.
Kako preprečiti v popoldanske času, da učenci ali drugi mladostniki naših hotelov za žuželke ne uničijo oziroma namenoma ne poškodujejo.

Komunikacija:
-    pomembna sprotna komunikacija in pravočasen začetek načrtovanja za izdelavo hotelov za žuželke,
-    predstavitev teme  pri pouku OV3
-    na jutranjem sestanku  predstavila idejo za postavitev hotelov za žuželke  v okolici šole in šolskem parku,
-    ob dnevu šole razstava izdelanih iger in postavitev na ogled zunanjim obiskovalcem.

Opombe:
-    nadaljevati s projektom v naslednjem šolskem letu,
-    izdelati še več didaktičnih iger na temo biotska raznovrstnost,
-    popraviti obstoječe hotele za žuželke zaradi vpliva vremena,
-    opazovati in spremljati žuželke v njihovem okolju in hotelih za žuželke,
-    izvajati pouk na prostem.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji