Eko dan v gozdu

Avtor prispevka : Klavdija Selčan (klavdija.selcan85@gmail.com), objavljeno 14.02.2023 15:47:09
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Osnovna šola, Izobraževanje, Ozaveščanje, Dobra praksa, Rastline, Raziskovanje, Učni pripomoček, Učno okolje, Ustvarjalnost
POVZETEK:

Obisk gozda in aktivnosti. Glavne aktivnosti so bile: prepoznavanje drevesnih vrst, izdelava frotaža drevesnega debla, nabiranje različnih vejic, listov in plodov, objemanje dreves in črpanje energije iz njih, izdelava zavetja za škrate, nabiranje smrekovih vršičkov, izdelava sirupa, gozdnega škrata

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Eko dan smo mislili izvesti v šoli, vendar nam je korona virus to onemogočil. Zato sem pripravila eko dan v gozdu. Šla sem v gozd in pripravila različne aktivnosti, jih izvedla in vse fotografirala. Potem sem doma izvedla še dve aktivnosti ter ponovno fotografirala. Nato sem vse fotografije uredila v krajši film in dodala razlago. 

Najprej sem šla v gozd, kjer sem našla 4 različne vrste dreves, dva iglavca (smreka in bor) in dva listavca (hrast in bukev). Fotografirala sem liste in plodove. Nato sem naredila frotaž drevesnih debel vseh teh dreves. Ker je bil čas smrekovih vršičkov, sem nabrala še te in kasneje naredila pripravek za sirup iz smrekovih vršičkov. Nabrala sem tudi različne vejice, liste in plodove za kasnejše delo. Vse to sem fotografirala. 

Doma sem naredila najprej pripravek za sirup iz smrekovih vršičkov. Iz slanega testa sem oblikovala krog iz katerega sem naredila obraz gozdnega škrata. Za oči, usta, lase... sem uporabila različne stvari, ki sem jih nabrala v gozdu. Iz vejic in plodov sem naredila še mobile. 

Iz fotografij sem naredila posnetek, dodala še posnetek razlage in navodila za izvedbo naravoslovnega dneva od doma. 

Učenci so si morali doma najprej ogledati posnetek, ter narediti naloge, ki so bile na posnetku tudi povedane. 

Učenci so dejavnosti fotografirali in mi jih poslali. Dan dejavnosti jim je bil zelo všeč, prav tako pa so bili veseli, saj so ga lahko izvedli skupaj s svojo družino. 

Posnetek, ki sem ga pripravila je dosegljiv na povezavi: https://youtu.be/GqxgckZB01s 

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji