Sloji prsti

Avtor prispevka : Patricija Urankar, objavljeno 28.05.2020 13:32:30
KATEGORIJA:
Okolica šole
KLJUČNE BESEDE:
Okolica šole, Osnovna šola, Gibanje, Raziskovanje
POVZETEK:

Namen projekta je raziskovanje plasti prsti v gozdu in kako se prsti razlikujejo. Učenci so v gozdu sami ugotavljali kakšne so značilnosti prsti ter kakšne so razlike med različnimi vrstami prsti glede na različne elemente. V naravi so se gibali, samostojno raziskovali ter povezovali znanje.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Za izvedbo te učne ure sem se odločila na podlagi učnega načrta (NIT) za 5. razred. Cilj letošnjega šolskega leta je bil, da čim več ur naravoslovja in tehnike izvedemo na prostem. Tema prsti je za učence lahko zelo težka, a menim, da jo v naravi in s konkretnimi primeri učencem lahko zelo približamo, jo naredimo zanimivo in raziskovalno. Namen je bil, da otroke navdušim nad to temo in nad tem, kaj vse nas narava in opazovanje le te lahko nauči. Teme sem se lotila na podlagi formativnega spremljanja. Najprej so učenci opazovali vzorec prsti. Ugotavljali so, kaj o prsti že vedo. Zapisali so na lističe, ki smo jih obesili na tablo. Nato so napisali še, kaj želijo o tej temi izvedeti. Tudi to smo nalepili na plakat. Učenci so imeli možnost, da so svoje zapise dopolnjevali, saj je bila tema razpotegnjena na več dni in ni potekala v enem kosu. Zapisali so tudi, katere snovi se nahajajo v prsti. Naslednjo uro smo se odpravili v gozd, kjer smo se pogovorili o tem, kakšna je prst v gozdu. Veliko časa je bilo namenjenega samostojnemu raziskovanju. Učencem sem nato predstavila prerez gozdnih tal (slika). Našli so prostor v gozdu, kjer je bil ta prerez lepo viden. V manjših skupinah so nato začeli s samostojnim raziskovanjem in sprotnim izpolnjevanjem preglednice (v priponkah). Ugotavljali so, kakšne so značilnosti različnim plasti, prav tako pa so ugotovili, da niso popolnoma take, kot je zapisano v učbeniku. Poudarili smo, da narave nikoli ne moremo natančno preslikati v učbenike.

Naslednja naloga je bila praktično povezana s tem, da iz narave vzamemo vzorec, ki ga bomo lahko raziskovali tudi ko ne moremo. V kozarcih so učenci pripravili čim bolj natančen prerez gozdnih tal. Te kozarce smo nato odnesli v učilnico.

Učenci so raziskovali tudi različne vrste prsti. Opazovali so pripravljene vzorce in značilnosti prsti postopoma raziskovali s pomočjo preglednice (v priponkah). Ogledali smo si tudi bližnji vrt ter primerjali gozdno in vrtno prst.

Za zaključek so učenci ponovno prebrali svoje zapise o tem, kaj že vedo in česa se želijo naučiti. Zapise so dopolnili z odgovori na svoja vprašanja. Pripravili so tudi kratka vprašanja in odgovore, s pomočjo katerih smo sestavili kviz. V naslednjih urah smo izvedli še poskus prepustnosti različnih vrst prsti. 

 

Rezultati projekta so bili zanimivi z enega vidika: učenci niso navajeni raziskovalnega dela, a jim je bilo v veliko veselje da so to izkusili. Ko so neko snov videli in jo raziskovali, so si zapomnili veliko več, kot bi si v drugi situaciji.

 

Tema prsti je lahko zelo zanimiva in raziskovalna. V ta namen pa je treba zapustiti učilnico in učence postaviti v situacijo, ko sami želijo odgovoriti na svoja vprašanja. Zato jim je potrebno tudi pripraviti različne pripomočke in raziskovalne usmeritve. Največji problem tega projekta ni bil povezan s šolsko snovjo, pač pa s spremstvom učencev. Mi imamo na tem področju veliko srečo, saj je posluh šole v tem primeru izjemen in spremstva niso problem. Prednosti pa vidim v tem, da učenci v gibanju in v naravi uživajo, dobijo občutek, da so nekaj naredili sami in stvari dejansko preizkusijo. Praktične izkušnje so za učence izjemnega pomena. 

Komentarji