Vodni detektivi

Avtor prispevka : Kaja Volk, objavljeno 28.05.2020 12:55:33
KATEGORIJA:
Voda
KLJUČNE BESEDE:
Voda, Ohranjanje našega sveta, Vrtec, Ozaveščanje, Dobra praksa
POVZETEK:

Otroci so spoznali, kako pomembna je voda za naša življenja in kako pomembno je pravilno obnašanje do narave kot take. Želela sem, da se otroci zavedajo pomena obstoja vode, te edinstvene tekočine. Ozaveščanje o pomembnosti vode je namreč bistvena spodbuda za trajnejše ravnanje z njo.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Skrb za vodo je aktualna tema, s katero se bomo v prihodnosti soočali vsi ljudje naše čudovite Zemlje. 

V današnjem času tudi voda ni to kar je bila včasih. Tako globalno kot okoljsko onesnaževanje močno vplivata na raven čistosti vode. S sodelavko sva se odločili, da otrokom predstaviva in jih ozavestiva s to problematiko. Želeli sva, da otroci preko svojih izkušenj spoznajo, kako pomembna je voda za naša življenja. V okviru tega, sva se s sodelavko odličili, da se bomo igrali vodne detektive.


Otrokom sva na hladen in deževen dan v jutranjem krogu povedali, da bomo detektivi. Zelo jih je zanimalo kakšni detektivi bomo, kaj bomo počeli in čemu služijo vsi lončki. Nekaj časa sva jih pustili v radovednosti, potem pa sva jim razložili, da bomo vodni detektivi. 

Prvo smo se pogovarjali o vodi. Otroci so razmišljali, od kod pride dež, kako nastane sneg in kam izgine, kako nastane luža, kako nastanejo in iz česa so oblaki. Otroci so našteli vse vodne vire, ki jih poznajo - reka, potok, jezero, morje, luža.

Nato smo se oblekli v dežna oblačila in odšli na igrišče ob šoli, kjer so otroci iskali luže. Po lužah so skakali, tekali čeznje in jih opazovali. V lonček smo zajeli nekaj luže in nanj napisali  “luža”. Zaprt lonček smo odnesli v igralnico. Na vprašanje, kako bi ulovili dež, so otroci sami predlagali in imeli idejo, da bi posodo držali v zraku in vanjo bi tako padal dež. “Poglej, nekaj dežja je že notri” , so opazili mokro posodo. Zmenili smo se in posodo postavili nekam na rob igrišča in jo pustili do naslednjega dne. Naslednji dan smo tako odšli in preverili, koliko deževnice se je nabralo. Otroci so bili kar malo razočarani, saj je bilo deževnice bolj malo. Nabralo se je ni niti za debelino prsta. Pomerili smo z ravnilom, bilo jo je komaj dva milimetra. Lonček z deževnico smo odnesli v igralnico, mi pa smo se odpravili po kraju iskat različne vode vire.

Najprej smo odšli do ribnika, iz katerega smo vzeli vzorec vode. Otroci so zelo uživali, tudi ob opazovanju rib. Naprej smo se odpravili do reke Radovne, katero so vsi dobro poznali. Vzorec vode smo vzeli tudi tukaj. Hkrati smo reki Radovni prisluhnili in opazovali njeno potovanje. Reko Radovno v naših krajih pijemo, zato smo se pogovorili  o tem, kaj vse je potrebno, da bo naša voda ostala pitna, čista in bistra. Pohvalno so otroci veliko vedeli o onesnaževanju narave in vode.

Po poti nazaj v vrtec smo iskali tudi potoček. Otroci so bili kar nekoliko razočarani, ker je bila struga potočka suha, le na enem delu je bilo malo vode. Ob strugi potočka smo ugotovili, da kar precej smrdi in da je tudi kar umazana. V vrtcu smo zložili lončke z vzorci voda skupaj z vzorcem dežja in deževnice. Naslednji dan smo si podrobneje ogledali vsako vodo in ugotavljali, koliko je čista in katero lahko pijemo.


Naslednji dan so lončeke odprli, vsebino pa prelili v prozorne posodice. Najprej so natančno pogledali vodo in ugotavljali, ali je voda čista ali umazana, se v vodi kaj opazi? Vsaka skupina otrok je svoj lonček z vodo predstavila ostalim otrokom. Naslednji poskus je bil, da smo poskušali vodo očistiti. Otroci so vodo zlili skozi gazo. Opazovali so, ali se je na gazi nabralo kaj posebnega, ali je voda v prozornem lončku drugačna kot tista, ki je niso očistili. Svoje ugotovitve so povedali in pokazali ostalim otrokom.

Ugotovitve, do katerih so prišli otroci, so bile sledeče. Voda iz pipe je zares najbolj čista, saj se na gazi ni nabralo nič umazanije. Pri vseh ostalih vzorcih so se na gazi ujeli različni delci. Najbolj umazana je bila voda iz luže. Voda iz luže se tudi edina ni popolnoma očistila, še vedno ostaja rjava. To vodo smo poskusili očistiti še z gazo, ki smo jo napeljali na eni strani v kozarček z lužo, na drugi strani pa v prazen kozarček. Voda, ki je potovala po gazi, je bila čista, prav tako je bila čista gaza, po kateri je potovala voda. Gaza je bila umazana le na tistem delu, kjer je bila v lončku z lužo. Na tak način smo očistili tudi vodo iz luže. 

Najin cilj, otrokom predstaviti in jih ozavestitit s pomembnostjo vode in pravim ravnanjem z njo, je bil dosežen. Otoci so z velikim zanimanjem sodelovali pri dejavnostih. Ob raznih priložnostih sva otrokom tudi povedali, da voda ni nekaj samoumevnega, in da marsikje po svetu ni pitne vode, kaj šele vode na sploh.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji