Hotel za žuželke

Avtor prispevka : Valentina Žemva, objavljeno 28.05.2020 13:32:40
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Ohranjanje našega sveta, Osnovna šola, Izobraževanje, Dobra praksa, Učni pripomoček, Živali
POVZETEK:

V času šolanja na daljavo smo izvajali na naši osnovni šoli tudi različne dneve dejavnosti. Na dan Zemlje smo za učence pripravili naravoslovni dan, ko so učenci lahko opravili različne naloge. Sočasno so nas povabili k sodelovanju v oddaji Izodrom. Nastal je prispevek v rubriki domača naloga.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

UVOD

V času, ko smo izvajali šolanje na daljavo smo na naši OŠ Gorje izvajali tudi različne dneve dejavnosti. Na svetovni dan Zemlje smo se odločili, da ga obeležimo z naravoslovnim dnevom za vse učence šole. Učitelji smo v skladu z učnimi načrti pripravili različne naloge, aktivnosti  in dejavnosti, ki so bile učencem na izbiro, da jih opravijo, glede na svoje zmožnosti, interese in podporo, ki jo imajo v tem času doma.

Izbirali o lahko med ogledi različnih poučnih oddaj in risank; med njimi tudi filma Žejni planet. Povabljeni so bili k raziskovanju  narave z vsemi čuti, jo opazovati na različne načine  s pomočjo različnih pripomočkov, ki so jih imeli na voljo doma.  Lahko so izdelali različne zbirke predmetov iz narave, odtise lubja različnih dreves, si pripravili zeliščni čaj iz divjih marjetic, se igrali različne igre v naravi ali si popestrili  z naravoslovnimi vsebinami kakšno športno  aktivnost. Dobili so navodila, kako izdelati naravna čistila in jih preizkusiti v praksi. Lahko so poskrbeli za svoj domači vrt in pomagali urejati  bližnjo okolico. Ena od možnosti je bila tudi izdelava hotela za žuželke, ki so najštevilčnejša vrsta živih bitij na Zemlji, pa so kljub temu ogrožena.  Naš cilj je bil, da učenci ob dnevu Zemlje razmišljajo o vplivu človeka na Zemljo, o biodiverziteti in pomembnosti ohranjanja naravnega okolja.

POTEK DELA

Sočasno s pripravami na naravoslovni dan smo bili povabljeni tudi k sodelovanju v izobraževalni oddaji za otoke Izodrom, ki je v času šolanja na daljavo tekla v okviru otroškega in mladinskega programa na RTV Slovenija. Dogovorili smo se, da pripravimo prispevek za rubriko Domača naloga.

V naši družini so trije šoloobvezni otroci ( dve tretješolki in učenec šestega razreda). Odločili so se, da bodo izdelovali hotele za žuželke. Najprej so podrobno preučili navodila namenjena učencem  za naravoslovni dan. Ker doma nismo imeli vsega primernega materiala, smo se najprej odpravili na sprehod v gozd ob reki, kjer smo spotoma nabrali različne naravne materiale. Eden od ciljev, ki so si ga otroci zastavili je bil tudi ta, da uporabijo čim več naravnih in čim manj umetnih materialov. V gozdu, ob reki in na bližnjem travniku so nabrali različne vrste vejic, mahov, suhih stebelc  trav, semena in različne dele lupin, storže,…

Zbrane materiale so doma razvrstili.  Poiskali so osnove, ki  bi lahko bile primerne za izdelavo hotela. Ker je bilo predvideno, da večino dela učenci opravijo sami, so za osnovo izbrali manjšo leseno škatlico, lesen zabojček za sadje in odsluženo košarico iz vrbja.

Nato so osnovo razdelili na manjše dele in vsak del zapolnili z različnim polnilom. Potem so polnila z vrvico utrdili tako, da ne padejo iz osnove. Hotele so obesili vsaj meter od tal tako, da gledajo v smeri jugovzhod.

ZAKLJUČEK

Vse   dejavnosti smo po posameznih korakih posneli kar s telefonom. Prav tako tudi navodila za delo. Strokovnjaki na RTV Slovenija so jih oblikovali v prispevek za rubriko Domača naloga v oddaji Izodrom. 

Nastali prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi.

 https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/domaca-naloga-hotel-za-zuzelke/523416

 

Na ta način so bili k sodelovanju povabljeni tudi učenci širom Slovenije. Tako smo še dodatno spodbudili otroke in mlade k okoljskemu  ozaveščanju. Kljub temu, da nas je šolanje na daljavo na nek način vse omejilo na domove in našo najbližjo okolico, smo na ta način lahko prišli do  še več otrok, kot bi, če bi to dejavnost opravili pri rednem pouku v šoli.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji