Z majhnimi koraki do zdravega načina življenja

Avtor prispevka : Sabina Mencigar, objavljeno 04.02.2019 21:36:58
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Vrtec, Ozaveščanje, Dobra praksa
POVZETEK:

Z neposrednim vključevanjem otrok v dejavnosti, preko aktivnega učenja, predvsem v naravnem okolju in ob sodelovanju z lokalno skupnostjo in starši so bili otroci notranje motivirani za delo in se samoiniciativno vključevali v dejavnosti. Viden je bil napredek na različnih področjih dejavnosti.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Sveti Jurij Rogašovci, Vrtec

V projekt je bilo vključenih vseh šest oddelkov vrtca, otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Z neposrednim vključevanjem otrok v dejavnosti, preko aktivnega učenja, predvsem v naravnem okolju in ob sodelovanju z lokalno skupnostjo in starši so bili otroci notranje motivirani za delo in se samoiniciativno vključevali v dejavnosti. Viden je bil napredek na različnih področjih dejavnosti. Otroci so postajali vse bolj samostojni, pozitivna povratna informacija tako otrok kot tudi staršev pa je bil pokazatelj dobrega dela. Otroke smo preko lastnega vzgleda učili številnih delovnih navad preko katerih so si urili ročne spretnosti, se učili sodelovati in tudi deliti z drugimi.

V začetku izvajanja projekta smo izdelali akcijski načrt in si zastavili cilje, prilagojene starostni stopnji otrok v skupini. Naš namen je bil:
- razvijati zdrave prehranjevalne navade,
- spodbujati otroke h gibalno športnim aktivnostim (predvsem v naravi),
- aktivno sodelovati z lokalno skupnostjo in s starši,
- redno vključevanje naravoslovnih vsebin v korelaciji z ostalimi področji dejavnosti,
- skrbeti za ustrezno osebno higieno
Načrtovane aktivnosti povezane s projektom so bile v celoti realizirane, umeščene so bile v letni načrt dela oddelkov. Poleg načrtovanih aktivnosti smo v vrtcu izvedli tudi številne spontane dejavnosti, ko smo izhajali iz otrokovih interesov in predlogov. Posamezna področja dejavnosti so se med seboj prepletala in dopolnjevala.

V naših krajih imajo otroci številne možnosti za raziskovanje in učenje v naravi. Lokacija velja torej za prednost našega vrtca, zato smo v vseh letnih časih in spremenljivih vremenskih razmerah čutili naš košček sveta, naravo, ki nas obdaja, razdaja in plemeniti.
Otroci so aktivno preživljali čas v vrtcu: obdelovali grede, sejali, sadili v lončke, presajali, kuhali, čofotali po lužah, lovili listje, ki jih je odnašal veter, se kobacali v snegu, igrali z naravnim, nestrukturiranim materialom itd. …).
Glavne ovire: V času izvajanja projekta (od septembra 2017 do maja 2018), nismo naleteli na večje ovire. Čeprav so vse skupine številčne-polne, smo poskušali vsakemu otroku posebej nameniti dovolj pozornosti ter enake možnosti za učenje in igro.
Dejavnosti smo tako prilagodili, da nismo bili omejeni, ne časovno ne prostorsko, tudi vreme nas ni oviralo, ravno nasprotno. Izkoristili smo različne vremenske razmere, naravo, material, ki nam je bil na voljo.
Rdeča nit projekta se je odražala skozi različne tematske sklope, ki so bili prilagojeni starostni stopnji otrok. Del projekta je bil tudi sejem ALTERMED, kjer smo se predstavili z bučami (»Buče takšne in drugačne«), ki veljajo pri nas kot eno izmed glavnih kultur poljedelstva. Poleg buč pa smo spoznavali še drugo–zdravo in manj zdravo hrano, ki je poleg gibanja in skrbi za ustrezno osebno higieno, potrebna za zdrav in  normalen razvoj. Pomagali smo si z različno literaturo, slikovnim materialom, spodbujali smo komunikacijo s ponavljanjem, razlago pomena besed, predstavitvijo izdelkov …

V prihodnje smo si zadali cilj, da bi v projekt aktivneje vpletli tudi starše. Ti bi skupaj z otrokom dopolnjevali »potujočo knjižico oz. portfolio«  in beležili skupne aktivnosti z otrokom, ki so vezane na ta projekt (fotografije, anekdotski zapisi, izdelki otrok …).

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji