Izdelovanje lutk iz odpadnih materialov

Avtor prispevka : Anja Nerat, objavljeno 28.05.2020 11:45:50
KATEGORIJA:
Ravnanje z odpadki
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Ohranjanje našega sveta, Osnovna šola, Ozaveščanje, Ustvarjanje
POVZETEK:

Učenci so izdelovali lutke iz številnih odpadnih materialov in se učili pomena recikliranja odpadne embalaže. Bili so spodbujeni k ponovni uporabi odpadne embalaže. Izdelali so izjemne izdelke.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

V okviru dneva dejavnosti Izdelava lutk smo učencem prikazali različne možnosti izdelave gledaliških lutk iz različnih odpadnih materialov, ki jih imajo doma (odpadni papir, papirnati krožniki, škatla za jajca, prazna rolica toaletnega papirja, premajhne nogavice ali rokavice,…). Prejeli so slikovno gradivo z natančnimi, enostavnimi navodili za izdelavo posamezne oblike lutke iz različnih odpadnih materialov, lahko so si sami izbrali material, ki so ga uporabili. Sami so si lahko tudi izbrali obliko lutke, ki so jo izdelali. Učenci so izdelali gledališke lutke iz vseh naštetih materialov, uporabili so vse predlagane postopke izdelave. Nekateri učenci so izdelali več lutk iz različnih materialov. Učenci so se naučili, da je zbiranje in recikliranje odpadne embalaže izrednega pomena. Naučili so se, da je odpadno embalažo mogoče uporabiti za različne namene in izdelati uporabne izdelke. Z izdelavo lutk so bili spodbujeni k razmišljanju o ponovni uporabi odpadkov.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji