Znanje o gozdovih

Avtor prispevka : Nataša Prašnikar (natasa.prasnikar@guest.arnes.si), objavljeno 19.05.2020 01:05:06
KATEGORIJA:
Ekošole poročajo
KLJUČNE BESEDE:
Predavanje, Gradiva, Srednja šola, Ekosistem, Literatura
POVZETEK:

Na SŠ Domžale, smo se dijaki 4. letnika pod mentorstvom prof. Nataše Prašnikar odločili poglobiti znanje o gozdovih. Najprej smo želeli ugotoviti, kaj vse že znamo in nato svoje znanje še poglobili s prebiranjem literaturei n poslušanjem predavanja študentke oddelka za gozdarstvo, Zale Uhan.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(5)

V šolskem letu 2019/20 smo na Srednji šoli Domžale v okviru Ekošole izvedli projekt LEAF – znanje o gozdovih. V projektu smo sodelovali mentorica Nataša Prašnikar in štirje učenci četrtega letnika. Med oblikovanjem akcijskega načrta smo spoznavali svoje predznanje in ozaveščenost o tej tematiki ter na podlagi tega poiskali najbolj primerna gradiva za nadaljo obravnavo.

 

Na začetku smo med svoje sošolce razposlali anketo, ki je na spletni strani projekta Znanje o gozdovih. Prva dejavnost, ki smo jo izvajali skozi daljše časovno obdobje, je bila branje literature o gozdovih. Vsak izmed članov skupine si je izbral knjigo, ki se mu je zdela zanimiva in poučna. Prebrali smo knjige Skrivno življenje dreves (Peter Wohlleben), Srečanje z medvedom (T. Berce, K. Zahariaš, A. Sedmak, N. Bragalanti), Vodnik po gozdu (Peter Wohlleben) in članke (1: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8095073/UK-s-Tiny-Forest-planted-help-climate-nature.html, 2: https://www.independent.co.uk/voices/planting-trees-climate-crisis-environment-a9207086.html).

 

Med seboj smo si nato poročali o vsebini prebranega gradiva in si izmenjali zanimive, nove informacije. Največ novega praktično uporabnega znanja smo pridobili iz priročnika, ki opisuje kako ravnati ob srečanju z medvedom ali katere koli druge divje živali. Skozi obdobje opravljanja te dejavnosti se je vsak posameznik sprehodil po gozdu in bil pri tem res pozoren na okolico, ki ga obdaja. To se nam je zdelo pomembno izvesti iz vidika, da se velikokrat samo sprehodimo skozi gozdove in ne opazujemo kaj vse nas obdaja in ne razmišljamo, kaj vse se dogaja v gozdu, in kako smo z njim povezani tudi ljudje, predvsem v Sloveniji.

 

Za našo zadnjo dejavnost smo se odločili, da v šolo povabimo osebo, ki ji je to področje bolj poznano, in ta celemu razredu predstavi pomembno vlogo gozdov. Predavala nam je študentka tretjega letnika oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Zala Uhan. Predstavila nam je tri funkcije gozdov: ekološko, socialno in proizvodno. Bolj podrobno nam je predstavila ekološko funkcijo: varovalno, hidrološko, zdravstveno, biološko in podnebno vlogo gozdov. Vse te vloge nam je prikazala tudi z zemljevidi, grafi in avtorskimi slikami nekaterih študentov, da smo si vse skupaj malo lažje predstavljali. Skupaj smo veliko stvari predebatirali in Zala nam je rade volje odgovorila na vprašanja. Nekaj stvari pa nam je povedala tudi o svojem študiju.

 

Skozi opravljanje projekta Znanje o gozdovih smo pridobili mnogo informacij, ki nam prej niso bile znane ali pa jih nismo popolnoma razumeli. Predvsem pa smo še bolj poglobili svojo zavest o pomembnosti gozdov za to, da se odvija življenje na zemlji. Bolje smo tudi ozavestili pomen gozda v podnebni krizi, ki vedno bolj omejuje naša življenja. Veseli nas, da smo pridobili to izkušnjo in novo znanje, ter da lahko sedaj to širimo naprej med ljudi, saj v tem vidimo cilj našega projekta.

 

Gaja Vidic

Brina Jeretina

Patrik Žnidaršič

Zala Marolt

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji