Izdelava iger iz odpadnih materialov

Avtor prispevka : Katja Mejač, Klara Trkaj (info@ekosola.si), objavljeno 04.02.2019 21:41:58
KATEGORIJA:
Ravnanje z odpadki
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Osnovna šola, Učni pripomoček
POVZETEK:

Letos smo izbrali krovno temo odpadki in se dogovorili, da bo celotna šola ob dnevu Zemlje (ekodan) izdelovala družabne in didaktične igre iz odpadnih in naravnih materialov. Poleg iger smo uredili šolo in njeno okolico, med delom smo poskrbeli tudi za zdravje.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Letos smo  izbrali krovno temo odpadki in se dogovorili, da bo celotna šola ob dnevu Zemlje (ekodan) izdelovala družabne in didaktične igre iz odpadnih in naravnih materialov. Spodbudili sva učitelje za zbiranje potrebnega materiala skozi šolsko leto. Nastale so različne uporabne igre:  domine iz tetrapakov, računske igre iz pokrovčkov, spomin in tri v vrsto iz lesa, keglji iz plastenk in toaletnega papirja, kubb, ristanc … Poleg iger smo uredili šolo in njeno okolico, med delom smo poskrbeli tudi za zdravje z 20 minutnim rekreativnim odmorom. Sodelujoči: 210 učencev, 20 učiteljev.

Cilji projekta: 

- pridobiti spoznanja in izkušnje, kako lahko odpadno embalažo ponovno uporabimo,
- iskati možnosti izdelave različnih iger za praktično uporabo pri pouku,
- razvijanje ročnih spretnosti, domišljije, kreativnosti učencev,
- uporaba didaktičnih in družabnih iger v vzgojno izobraževalnem procesu.

V vsakem razredu smo našli povezavo z učnim načrtom tako, da smo povezali vsebino in realizirali več ciljev pri predmetih:
- spoznavanje okolja,
- likovna umetnost,
- naravoslovje in tehnika,
- tehnika in tehnologija.

Pozitivne izkušnje:
- z zanimivo temo smo povečali število učiteljev, ki so sodelovali pri izdelavi iger,
- sodelujoči smo ponovno ozavestili, kako uporaben je odpadni in naravni material,
- učenci se v času jutranjega varstva, odmorov in podaljšanega bivanja radi igrajo z igram, ki so jih izdelali sami,
- učenci z izdelanimi igrami lepše ravnajo,
- z igrami smo popestrili pouk.

Negativne izkušnje:
- kako motivirati, spodbuditi posameznike (večina učiteljev je bila motivirana za delo že ob predstavitvi teme) za vključitev k dejavnosti,
- s posameznimi učitelji (ki niso našli volje ali ideje) sva se posebej pogovorili,  jim predstavili nekaj možnosti in idej za njihovo kreativno ustvarjanje.

Komunikacija:
- pomembna sprotna komunikacija in pravočasen začetek načrtovanja,
- predstavitev teme eko dneva sodelavcem na uvodni konferenci v avgustu,
- na jutranjih sestankih spomnili na zbiranje materiala in iskanje idej,
- ppt projekcija,
 - ob dnevu šole razstava izdelanih iger in postavitev na ogled zunanjim obiskovalcem,
- objava članka v Laškem biltenu.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji