Maketa hidroelektrarne

Avtor prispevka : Lidija Leskovšek, objavljeno 04.02.2019 21:58:30
KATEGORIJA:
Energija
KLJUČNE BESEDE:
Energija, Srednja šola, Dobra praksa
POVZETEK:

Z uporabo tega modela želimo demonstrirati prenos in pretvorbo energije. Model je zanimiv tudi zato, ker smo ga dijaki lahko izdelali sami in se tako še bolj povezali s snovjo ter izdelkom. Ob sami izdelavi, smo se tudi veliko naučili o obdelavi materialov in uporabi različnih orodij.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Z uporabo tega modela želimo  demonstrirati prenos in pretvorbo energije. Model je zanimiv tudi zato, ker smo  ga dijaki lahko izdelali sami in se tako še bolj povezali s snovjo ter izdelkom. Ob sami izdelavi, smo se tudi veliko naučili o obdelavi materialov in uporabi različnih orodij. Seveda s tem izdelkom, modelom, želimo prikazati samo enega od načinov izrabe obnovljivih virov energije.  Model hidroelektrarne smo izdelali za učni pripomoček in del projektne naloge pri predmetu URE. Želimo predstaviti, kako delujejo naprave, ki pretvarjajo eno obliko energije v drugo. Hidroelektrarne izkoriščajo naravni obnovljivi vir – vodo. Z modelom  prikažemo na kakšen način se to doseže. Vidimo lahko, da je to ekološko čisti postopek, s katerim se ne onesnažuje okolja, saj voda ne pride v stik s kakšnimi umazanimi, ekološko spornimi snovmi. Prikazati želimo tudi,  kako poteka prenos od vodnega kolesa, turbine do generatorja električnega toka.
Pri projektu je sodelovala skupina 4 dijakov ter mentor.

Kako dijakom na najboljši način predstaviti načine in oblike izrabe obnovljivih virov energije? Kaj so obnovljivi viri energije? To je vsekakor najbolje narediti, predstaviti na življenjskih primerih. Za takšen način, če jih ne moremo odpeljati do najbližje hidroelektrarne, vetrne elektrarne,.. je, da jim to demonstriramo na modelih le teh. V ta namen smo izdelal model hidroelektrarne kot  demonstracijski pripomoček.
S projektom   smo želeli  predstaviti  model hidroelektrarne, ki smo ga izdelali v sklopu predmeta URE. S tem modelom, učnim pripomočkom smo želeli predstaviti enega od možnih načinov izkoriščanja naravnih virov energije ter princip delovanja hidroelektrarne. Učni pripomoček je uporaben pri učenju tehnike in tehnologije., URE in ENS. Z njim, se da lepo demonstrirati princip delovanja hidroelektrarne in načine pretvorbe energije.  Glavni cilj projekta je izkoriščanje vodne energije in prikaz moči vodnega toka.

Model hidroelektrarne bi lahko uporabili v osmem razredu, pri predmetu tehnika in tehnologija, kot demonstracijski pripomoček, pri obravnavanju snovi  energetika, kot primer uporabe obnovljivega vira energije. Lahko pa bi s takšnim modelom hidroelektrarne poglobili svoje znanje o obdelavi različnih snovi ter izdelali nekaj zanimivega ter poučnega.
Cilji iz učnega načrta, ki bi jih s tem dosegli so :
Splošni učni cilji, če je model hidroelektrarne izdelek učencev :
•    Raziskujejo, odkrivajo, spoznavajo, oblikujejo in gradijo preproste tehnične predmete.
•    Opazujejo, Preizkušajo, razčlenjujejo, primerjajo in razumevajo sestavine tehničnih predmetov, procesov v njih in njihovo delovanje ter spoznavajo zveze med tehničnimi principi in naravoslovnimi zakonitostmi.
•    Odkrivajo zveze med delovanjem tehničnih predmetov in njihovo obliko ter lastnostmi obdelovalnih gradiv.

Če je model hidroelektrarne demonstracijski pripomoček:
•    Generator v elektrarnah obravnava kot vir napetosti.
•    Razloži vpliv pridobivanja električne energije na okolje.
•    Opiše nekatere alternativne načine pridobivanja električne energije.
•    Učenec loči neobnovljive vire od obnovljivih.

Pozitivne izkušnje:

-Ogled turbine, generatorja in elektronike na MHE,
-ogled delovanja HE Krško,
-timsko delo, razporeditev nalog znotraj skupine.

Pri sami izdelavi je bil problem velikost rezervoarja, ki smo jo kasneje nekako rešili z izračuni. Velikost generatorja  za vodni tok, ki ga zagotavlja črpalka, pa smo ugotovili s poskusi.

Diseminacija projektnih rezultatov bo potekala na več nivojih:
Interni nivo : preko oglasnih desk, spletnih strani, osebnih pogovorov, s pomočjo posnetih fotografij. Projektna ideja je, da bodo udeleženci projekta v svojih internih okoljih delovali kot diseminatorji novih znanj in izkušenj ter tako aktivno prispevali k širjenju projektnih rezultatov in njihovi kasnejši uporabi.
Širjenje informacij širši strokovni in drugi javnosti: objava informacij o projektnih rezultatih na spletni strani šole.

Dijaki bodo ključni akter projektnih aktivnosti v razredu. Skupina dijakov bo sestavni del projektnega tima, ki bo načrtovala projektne aktivnosti in razvijala inovativni pristop k izboljšanju obstoječega modela . Ostali dijaki bodo aktivno sodelovali pri slikanju  in ocenjevanju. Njihova naloga bo tudi snemanje in obdelovanje slikovnega in video gradiva, ki bo služil za diseminacijo projektnih aktivnosti, projektnih rezultatov in pri evalvaciji projektnih aktivnosti.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji