Oblačila povezujejo

Avtor prispevka : Martina Borko ([email protected]), objavljeno 01.06.2021 22:50:37
KATEGORIJA:
Ohranjanje našega sveta
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Ohranjanje našega sveta, Osnovna šola, Odnosi, Ozaveščanje, Dobra praksa, Raziskovanje, Recikliranje
POVZETEK:

Zbiralna akcija rabljenih, a še uporabnih oblek, ki smo jih podarili Materinskemu domu. Odziv učencev, staršev in učiteljev je bil odličen. Učenci ozavestijo odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, razvijajo empatijo.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Učenci tretjih razredov so okrasili in pripravili škatle, namenjene zbranim oblačilom.Učenci 6. razredov so oblikovali in pripravili plakate za zbiralno akcijo pod mentorstvom učitelja tehnike. Učenci in učitelji so bili obveščeni tudi po šolskem radiu. Zbiralna akcija je potekala dva dni. Vključeni so bili vsi učenci šole, sodelovali so tudi starši in učitelji. Pri kontaktiranju Materinskega doma je pomagala tudi šolska svetovalna služba.

Učenke 6. razreda so pripravile prispevek o rabljenih oblačilih in obutvi ter drugem odpadnem tekstilu. Med šestošolci so izvedle tudi anketo s pomočjo katere so izvedele, da se učenci zavedajo pomena premišljenega nakupovanja oblek in pomena recikliranja. Navedli so kar nekaj idej ponovne uporabe odsluženih oblačil.

Tokratna zbiralna rabljenih oblačil akcija ni bila prva. Odziv je bil zelo dober.

Komentarji