Interesna dejavnost Jaz sem planinec

Avtor prispevka : Antonija Stankovič, objavljeno 04.02.2019 21:13:37
KATEGORIJA:
Zdravje in dobro počutje
KLJUČNE BESEDE:
Zdravje in dobro počutje, Vrtec, Dobra praksa
POVZETEK:

Interesna dejavnost je bila zastavljena tako, da bi pohode izvajali v popoldanskem času skupaj s starši. Ob didaktičnih listih in igrah so ugotavljali, katera hrana sodi v nahrbtnik in katera ne. Pogovarjali smo se o reševanju v gorah, opremi pri plezanju.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Otroški vrtec Metlika

Interesna dejavnost je bila zastavljena tako, da bi pohode izvajali v popoldanskem času skupaj s starši. V času po kosilu pa bi izvajali  dejavnosti v zvezi s planinstvom. Prijavilo se je 9 otrok.
Na začetku interesne dejavnosti sem otrokom predstavila film o hoji v planine. Otroci so pripovedovali o svojih doživetjih v zvezi s tem.
Ob opremi planinca smo se pogovarjali o njeni uporabi. Utrjevali smo znanja v zvezi z uporabo primernih oblačil, planinskih čevljev, pravilnim nošenjem nahrbtnika (primerno dolge in ustrezne naramnice), uporabo palic.
Ob didaktičnih listih in igrah so ugotavljali, katera hrana sodi v nahrbtnik in katera ne.
Otroci so spoznavali prvo pomoč ob raznih poškodbah, ob tem pa so tudi sami pripovedovali svoje izkušnje. Pogovarjali smo se o reševanju v gorah, opremi pri plezanju (vrv, čelada, čevlji), kar se je nekako povezovalo z interesno dejavnostjo plezanja po umetni steni, ki jo je izvajala druga sodelavka.
Otroci so spoznavali živalstvo in rastlinstvo gorskega sveta, zato smo izdelali didaktično igro spomin s planinskimi, živalskimi in rastlinskimi motivi.
Ob uporabi zemljevida našega mesta in okolice smo pregledovali oznake za reke, vzpetine, ceste, stavbe… Otroci so tudi sami narisali svojo pot od doma do vrtca in zemljevid opremili z oznakami, ki jih opazijo na svoji poti.
Spoznavali so različne pravljice, najbolj pa so jim je bile všeč pripovedi o Kekcu. Velikokrat smo zapeli njegovo pesem: »Dobra volja je najbolja…« Naučili pa smo se tudi Himno mladih planincev.
Večkrat smo obiskali gozdiček, se povzpeli nad mesto, opazovali okolico, rastje, vreme, spremljali markacije, se pogovarjali o varovanju narave…
Vsak otrok je imel svojo mapo, v katero je spravljal didaktične liste, svoje risbe z doživetij s pohodov, zemljevid, ki ga je narisal…
Otroci so vedno z veseljem obiskovali interesno dejavnost in bili vedoželjni.
Izvedli smo 8 delavnic, 3 krajše pohode in en daljši pohod s sodelovanjem staršev.


V letošnjem letu sem delala v oddelku 5 do 6 let starih otrok, v katerem je potekal program Ciciban planinec. Pohodi za program so se izvajali v dopoldanskem času, nekako pa se mi je zdelo, da bi ob dodatni interesni dejavnosti morda otroci dobili še več znanja o osnovah planinstva. Čeprav smo v pokrajini, ki nima visokih gora, pa je planinstvo oz. pohodništvo dobro razširjeno.
S prijateljico sva zato otrokom in staršem ob začetku leta ponudili interesno dejavnost Jaz sem planinec.
Cilji:
•    Otrok spoznava bližnjo in daljno okolico, razvija orientacijo, neposredno odkriva svet narave, raziskuje in doživlja.  Navaja se na skrb za naravo.
•    Spoznava različne pravljice o planinskih junakih, skozi katere razvija svojo domišljijo. Otrok pripoveduje o svojih doživetjih, zaznavah, izkušnjah, sodeluje v komunikaciji  z otroki ali odraslimi.
•    Otrok  šteje, razvršča, primerja, spoznava oblike.
•    Otrok pridobiva samozavest glede svojega telesa, spoznava čustva, doživlja poraz ali zmago ter sodeluje v skupini, s tem pa pridobiva socialne veščine. Spoznava pomena sodelovanja, krepi prijateljstvo, poštenost, vztrajnost,  samostojnost.
•    Otrok pripeva in poje planinske pesmi, za igranje uporabi naravni material, ki ga dobi ob poti (kamenčki, veje, storži…).  Posluša zvoke v naravi, občuduje lepoto narave, svoje doživljanje pa izraža v likovni dejavnosti.

Pri planinski vzgoji gre v prvi vrsti za pomen gibanja in športa v  povezavi  z vsemi  kurikularnimi področji  dejavnosti, ki se preko igre prepletajo in dopolnjujejo med seboj. Otrok na ta način pridobiva izkušnje, spoznava svoje sposobnosti in  nadgrajuje znanje. Pomembno pa je, da so dejavnosti povezane z vidiki otrokovega razvoja.
Povezali smo se s Planinskim društvom , objavili naše pohode na spletno stran vrtca. Koristili smo priložnosti oz. možnosti lepega vremena za naše pohode.
S sodelavko sva želeli, da bi se pohodi izvajali v popoldanskem času, pa se je pojavila težava, saj so bili popoldnevi v jesenskem in zimskem času prekratki, da bi se odločili za daljše pohode. Starši so prav tako povedali, da je popoldan težje, saj imajo različne obveznosti. Potrebno pa je bilo zagotoviti tudi prevoze za daljše pohode, ker živimo v nižinskem kraju.
Ker smo pohode za dejavnost Ciciban planinec izvajali z vsemi otroki že dopoldan, sva z našo skupinico začeli spomladi, vendar na tak način, da smo se odpravljali na pohode v času po kosilu.
Na roditeljskem sestanku, kasneje pa preko oglasne deske so bili starši seznanjeni z našimi dejavnostmi.  Mape, v katerih so imeli otroci spravljen didaktični material, so odnašali domov, da so skupaj s starši pregledali vsebine.  Preko spletne strani našega vrtca pa smo nalagali vsebine opravljenih pohodov.
Aktivnost se je z letošnjim letom zaključila, saj gredo otroci v šolo. Tudi v prihodnjem šolskem letu bova s sodelavko ponudili interesno dejavnost otrokom starosti  5 do 6 let in njihovim staršem.
Prav gotovo pa se bo dejavnost nadgradila z dodatnimi vsebinami (npr. plezanje po plezalni steni pri planinski koči, pogovor s planincem, vodenje vodnika na pohodu).


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji