Skupna tematska razredna ura

Avtor prispevka : Monika Hajdinjak, objavljeno 04.02.2019 21:23:00
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Osnovna šola, Dobra praksa
POVZETEK:

V vzgojno izobraževalnih ustanovah zavržemo prevelike količine hrane, mlajše generacije otrok pa nimajo ustreznega odnosa do ravnanja s hrano. Zdrav in primeren odnos do hrane je dobra popotnica za življenje vsakega posameznika.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Cankova

V petek, 17.11.2017 smo se tudi na predmetni stopnji OŠ Cankova pridružili vseslovenskemu projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Izvedli smo skupno razredno uro za učence od 6.-9.razreda v šolski jedilnici. Projekt smo povezali s projektom Hrana ni za tjavendan. Opaziti je, da tudi v vzgojno izobraževalnih ustanovah zavržemo prevelike količine hrane in da mlajše generacije otrok nimajo ustreznega odnosa do ravnanja s hrano. Z uvedbo izobraževalnega projekta, ki ozavešča in izobražuje mlade o odgovornem ravnanju s hrano in z zavrženo hrano smo želeli zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane v šoli in tudi doma. Naš cilj je, da ozaveščamo mlade, da je pomembno da s hrano ravnajo odgovorno in spoštljivo ter da s tem ko ustvarimo manj odpadne hrane, skrbimo za okolje v katerem živimo. Zdrav in primeren odnos do hrane je dobra popotnica za življenje vsakega posameznika.

V uvodnem delu so učenci 9.razreda najprej predstavili namen in cilje tradicionalnega slovenskega zajtrka ter dneva slovenske hrane. Učenci 7.razreda so v predstavitvi razmišljali o tem, zakaj je pomembno, da hrana pride s slovenskih kmetij. Dan slovenske hrane ima tudi namen izobraževati, obveščati in ozaveščati o preprečevanju nastajanja odpadkov, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, racionalnem ravnanju z embalažo in nenazadnje o zmanjševanju količin zavržene hrane. Zato je naša šola tudi v letošnjem šolskem letu vključena v projekt Hrana ni za tjavendan. Učiteljica Monika Hajdinjak je predstavila izvedene aktivnosti v lanskem šolskem letu ter izpostavila glavne ugotovitve in priporočila, ki so bila ugotovljena na podlagi opravljenih aktivnosti. Predstavila je tudi načrtovane aktivnosti v okviru projekta Hrana ni za tjavendan za to šolsko leto. Učencem je predstavila pomen zmanjševanja količin zavržene hrane in možnosti, ki jih prinaša natečaj Reciklirana kuharija. Učenka Nina iz 9.razreda je predstavila kuhline nasvete, ki so nastali ob lanskoletni izvedbi. Gre za napotke o načinih ravnanja s hrano, ki ostaja v gospodinjstvih in bi bila lahko še uporabna.
Ni pomembno le, kako sestavimo obrok, temveč tudi koliko obrokov zaužijemo čez dan in kakšen je časovni razmik med njimi. Smernice za zdrav način prehranjevanja so predstavile učenke 9.razreda. Učenci 6.razreda pa so predstavili pomen zdravega prehranjevanja, s poudarkom na zdravem zajtrku. V predstavitvi so navedli tudi primere zdravega zajtrka.
Kot že vsa leta, je bil tudi letos tradicionalni slovenski zajtrk sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka. Zajtrk so predstavili učenci 8.razreda in ob tem razmišljali, zakaj je tovrstna hrana bolj zdrava.
V zadnjem delu razredne ure smo opravili tradicionalni slovenski zajtrk. Ob tem pa smo poudarili, da je bil to za nas tudi dan brez zavržene hrane, zato smo se trudili zajtrk tudi v celoti pojesti.
Sodelovali so vsi učenci predmetne stopnje, torej 59 učencev in 10 učiteljev.

Predstavljene vsebine so vključene v učne načrte pri različnih predmetih, predvsem pri gospodinjstvu, naravoslovju, geografiji, DKE in tudi pri razrednih urah.Projekt Hrana ni za tjavendan se povezuje s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk, zato smo s tako izvedbo zelo zadovoljni.  Učencem so zanimive raznolike delavnice, ter terensko in praktično delo na temo zdrave prehrane. Z vključevanjem lokalno pridelane hrane pa jim želimo približati pomen bolj zdravega prehranjevanja in prednosti lokalno pridelane hrane. Učenci in zaposleni so bili navdušeni nad izvedeno tematsko razredno uro. Zanimivo jim je bilo sodelovanje različnih generacij pri skupni tematski razredni uri.

Glede izvedbe projekta smo se najprej dogovarjali na ravni naravoslovnega aktiva, nato pa predstavili aktivnosti pri razrednih urah. Učenci so v okviru različnih dejavnosti pripravljali kratka poročila po razredih. O aktivnosti smo poročali v šolskem eko kotičku ter na spletni strani šole, kjer smo izobesili obvestilo o dogodku. Naše zdravje je možno ohraniti s pravilno prehrano in primerno telesno aktivnostjo. Zato bomo tudi v prihodnje spodbujali mlade z različnimi aktivnostmi k zdravemu načinu življenja in primerni telesni aktivnosti ter osveščali o pomenu pozitivnega odnosa do kvalitetne slovenske hrane in o dejstvu, da hrana ni in ne sme biti odpadek. Tudi v naslednjem šolskem letu bomo skušali povezati Tradicionalni slovenski zajtrk in projekt Hrana ni za tjavendan.Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji