Vetrni polnilec mobitela

Avtor prispevka : Lidija Leskovšek, objavljeno 04.02.2019 21:24:46
KATEGORIJA:
Energija
KLJUČNE BESEDE:
Energija, Srednja šola, Dobra praksa
POVZETEK:

Energija vetra je eden izmed glavnih sodobnih obnovljivih virov energije. Cilj projekta je bil izdelati napravo primerno za polnjenje telefona, da bo omogočala napetost za polnjenje, da bo prenosna in zaupljiva.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: ŠC Celje - SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije

Energija vetra je eden izmed glavnih sodobnih obnovljivih virov energije. Konec koncev se premogovniki, plin in nafta ne nahajajo v vsaki državi, zato je veter  toliko bolj privlačen, saj je prisoten povsod.
Izdelava je potekala sistematično, najprej smo jo zasnovali in jo zmodelirali, nato pripravili dokumentacijo in pričeli z 3D tiskanjem naprave ter nabavo standardnih elementov.
Cilj projekta je bil izdelati napravo primerno za polnjenje telefona, da bo omogočala napetost za polnjenje, da bo prenosna in zaupljiva.
Pri sami izdelavi je sodeloval tim 3 dijakov, ideja pa se je rodila pri predmetu URE, ob pogovoru o vetrni energiji in obnovljivih virih energije nasploh.
Naprava je 100% uporabna v realnem okolju pod pogojem, da je prisoten veter.

Kako dijakom na najboljši način predstaviti načine in oblike izrabe obnovljivih virov energije? Kaj so obnovljivi viri energije? To je vsekakor najbolje narediti, predstaviti na življenjskih primerih. Za takšen način, če jih ne moremo odpeljati do najbližje hidroelektrarne, vetrne elektrarne,.. je, da jim to demonstriramo na modelih le teh. V ta namen smo izdelal model vetrnega polnilca kot  demonstracijski pripomoček. S projektom   smo želeli  predstaviti  model polnilca, ki smo ga izdelali v sklopu predmeta URE. S tem modelom, učnim pripomočkom smo želeli predstaviti enega od možnih načinov izkoriščanja naravnih virov energije ter princip delovanja. Učni pripomoček je uporaben pri učenju tehnike in tehnologije., URE in ENS. Z njim, se da lepo demonstrirati princip polnjenja mobilnih telefonov in načine pretvorbe vetrne energije v električno energijo.  Glavni cilj projekta je izkoriščanje vetrne energije.

Veter predstavlja čist in obnovljiv vir energije, ki pri proizvajanju energije v ozračje ne izpušča ogljikovega dioksida ali katerih drugih emisij in je zato okolju bolj prijazen. Je eden izmed najbolj ekonomičnih virov energije za obsežno proizvodnjo elektrike in je zelo učinkovit.  Vsebine obnovljivih virov energije so umeščene v modul URE in OIV, prav tako se o obnovljivih virih energije pogovarjamo pri fiziki in kemiji.  Nekatere vsebine so vključene tudi v predmet naravoslovje pri SPI programu.
ENERGIJA IN KURIKULUM
 - spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije
 - dijak pridobiva izkušnje, kako sam in drugi vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja
-dijak  se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost
-dijak spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske sposobnosti


Glavni material je plastika pod kratico PTEG, ki je bila 3D natisnjena, ostali materiali so vijaki in bakrene žice.
PREDNOSTI  za izkoriščanje energije vetra je enostavna tehnologija za pretvorbo energije vetra v električno energijo ,proizvodnja električne energije iz vetrne elektrarne, ne  povzroča emisij in tako zmanjšuje onesnaževanje zraka, raba vetrne  energije zmanjšuje rabo primarne energije (nafte, plina, itn.).

Glavne ovire:
Po predstavitvi koncepta se poraja predvsem vprašanje investicije, saj je dejstvo, da je naprava neuporabna, če moč vetra ni zadostna, kar pomeni, da bi za polnjenje mobilnika pridobili premalo električne energije. Kljub temu gre za inovativno idejo hitrega polnjenja ter pameten način, kako prihraniti pri računu električne energije in hkrati širiti ekološko ozaveščenost. Čeprav je naprava za polnjenje mobilnika s pomočjo vetra na izgled nadvse enostavna zadeva, ima zelo velik potencial za osvajanje velikega tržišča mobilnih telefonov.
Vetrna energija je obnovljiv vir energije, ki je v veliki meri prisotna v okolju in naravi, ni pa najbolj zanesljiv, ker ni konstanten.
Ovire, na katere smo naleteli so način izdelave izdelka ter tehnologija izdelave.
Diseminacija projektnih rezultatov bo potekala na več nivojih:
Interni nivo : preko oglasnih desk, spletnih strani, osebnih pogovorov, s pomočjo posnetih fotografij. Projektna ideja je, da bodo udeleženci projekta v svojih internih okoljih delovali kot diseminatorji novih znanj in izkušenj ter tako aktivno prispevali k širjenju projektnih rezultatov in njihovi kasnejši uporabi.
Širjenje informacij širši strokovni in drugi javnosti: objava informacij o projektnih rezultatih na spletni strani šole.


Dijaki bodo ključni akter projektnih aktivnosti v razredu. Skupina dijakov bo sestavni del projektnega tima, ki bo načrtovala projektne aktivnosti in razvijala inovativni pristop k izboljšanju obstoječega modela . Ostali dijaki bodo aktivno sodelovali pri slikanju  in ocenjevanju. Njihova naloga bo tudi snemanje in obdelovanje slikovnega in video gradiva, ki bo služil za diseminacijo projektnih aktivnosti, projektnih rezultatov in pri evalvaciji projektnih aktivnosti.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke
1 PLAKAT veternica.pdf

Komentarji