Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja

Avtor prispevka : Simona Žižek, objavljeno 04.02.2019 21:27:49
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Vrtec, Dobra praksa
POVZETEK:

Narava je vse okoli nas. Z njeno raznolikostjo jo sprejemamo takšno kot je: živi in neživi svet. Doživljamo jo z vsemi čuti, zato omogočimo otrokom da jo sprejmejo takšno kot je. Spoznali so raznolike pridelave in okušanja zelenjave in sadja.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Vrtec Križevci

Narava je vse okoli nas. Le to vsakodnevno opazujemo, se v njo vključujemo.  Z njeno raznolikostjo jo sprejemamo takšno kot je: živi in neživi svet. Doživljamo jo z vsemi čuti, zato omogočimo otrokom da jo sprejmejo takšno kot je. Le ta se pri delu z otroki povezuje z vsemi področji kurikuluma.
Ker naš vrtec leži v okolju, kjer nas obdajajo njive, polja, gozdovi, sadovnjaki smo se odločile za ta projekt. Le ta je zelo široko odprt in nam, kot otrokom, daje veliko najrazličnejših priložnosti za načrtovanje in realizacijo zastavljenih ciljev.

Sledili smo  ciljem, s področja narave, ki smo jih  povezale s cilji drugih področij (gibanje, jezik, matematika, družba, umetnost):
 • učiti se živeti življenje s pozitivno naravnanostjo, radovednostjo in v skladu s svojimi vrednotami,
• spoznavanje, da na naše zdravje vpliva okolje in mi sami,
 • ozaveščati se o uživanju raznolike zdrave prehrane in pridobivati navade zdravega in raznolikega prehranjevanja,
 • seznaniti se in ločevati sadje in zelenjavo,
 • spodbujati k oblikovanju zdravih gibalnih navad v naravi in počitku,
 • imeti odgovoren odnos do lastnega ravnanja s hrano,
• seznaniti se s pridelavo hrane in ob tem spoznati različne poklice…
• zavedati se pomembnosti zdrave prehrane in lastne pridelave hrane – samooskrbe,
 • privzgajanje odnosa od semena do rastline in okolja,
• spodbujati k opazovanju, raziskovanju, eksperimentiranju, sintetiziranju in sklepanju.
V projektu je sodelovala naša skupina. V skupini je bilo 24 otrok (drugega starostnega obdobja) in dve strokovni delavki (Vzgojiteljica Simona Žižek in pomočnica vzgojiteljice Barbara Marinič).

Dejavnosti, ki smo jih izvajali  skozi vse leto:
•    v jesenskem času smo pripravili pohod s starši v Ključarovce na igrišče. Tam smo pripravili različne športne igre in sadno malico,
•    pripravili smo si nekaj zdravih jedi: Juha iz hokaido buče, regratova solata, sadna nabodala, namaze iz zelišč; spoznali smo zdravilno rastlino regrat in bezeg,
•    pripravili smo si sadne, zelenjavne napitke, čaje iz nabranih zelišč. Sušili smo sadje v stroju, zelišča v igralnici.  Otroci so tako pridobili konkretne in neposredne izkušnje, ki jim bodo omogočale zmožnost samostojnega delovanja,
•    hodili smo v naravo, gozd, imeli sadne malice. Sodelovali smo na srečanju okoliških vrtcev v Mali Nedelji. Imeli smo druženje in pohod dolg okoli 4,5 km; vadbene ure smo izvajali v naravi, park doživetij v Križevcih (park stoji ob Gregorjevem matičnjaku pri ŠRC Boreci - temelji na celostni obravnavi gozda kot prostora za mehke oblike rekreacije, igro, sproščanje in obenem izvajanje učnih vsebin),; s starši smo imeli pohod in športno druženje na nogometnem igrišču v Ključarovcih,
•    ob dnevu zemlje, sva s sodelavko pripravile različne naravoslovne delavnice (za vse oddelke vrtca) s sajenjem različnih vrst semen, sadik in na temo: zemlja. Naša skupina je izdelala poskus v pesku: Vulkan. Šli smo v Križevce in si ogledali sajenje dreves, skupaj  s šolskimi otroki (Gregorjev matičnjak v Križevcih),
•    otroci so prinašali  v vrtec nabrana semena zelenjave in sadja (od doma). V vrtcu smo jih  spoznavali, odkrivali, sejali in sadili (fižol, jabolka, hruška, krompir, korenje, buča, sliva,…) Le te smo opazovali, skrbeli za njih in ob tem razmišljali o bolj zdravem, kakovostnem življenju ter se naučili odgovornega in kulturnega ravnanja s hrano,
•    kot zaključek projekta bomo izvedli pohod na bližnjo kmetijo in si ogledali domače živali in okusili njihove domače dobrote (mleko, sir, jogurt…).
Skupaj smo težili k cilju, kako si pridelati sadje ali zelenjavo in ob tem poskrbeti za zdrav in spoštljiv način življenja s hrano. Za dosego tega cilja so otroci pridobili veliko novega znanja, informacij in izkušenj o zdravi prehrani in gibanju v naravi. Le to so pridobili preko različnih iger, plakatov, sodelovanja s starši, drugimi strokovnimi delavkami vrtca…Spoznali so raznolike pridelave in okušanja zelenjave in sadja.  Seznanili so se kako pripravimo zelenjavne in sadne naravne sokove iz ostankov zelenjave in sadja v smislu odgovorno s hrano, ter drugih aktivnosti (npr. na sprehodih smo si  ogledali njive in sadovnjake). Skupaj smo izdelali prehransko zelenjavno in sadno piramido, jedli kulturno slovenski tradicionalni zajtrk, skrbeli za vsakodnevno zadostno tekočino in gibanje na svežem zraku. Naučili smo se  ločevati zdravo in ne zdravo hrano, s pripravo sadne in zelenjavne malice, slikovno beležili inspremljali sadje in zelenjavo v vrtcu v času bivanja. Doživljali in pridobivali smo gibalne izkušnje,  preko naravnih materialov in doživljali naravo s čutnimi doživetji (tip, vid, vonj,).

Vsebine smo vključevale v vzgojne dejavnosti skozi celo leto. Načrtovane so bile v letnem delovnem načrtu oddelka. Prepletale so se z letnimi časi in drugimi načrtovanimi dejavnostmi. Izhajale smo iz interesov otrok, njihovih idej, navdihov, predlogov. Upoštevale smo tudi predloge staršev, strokovnih delavcev…Ob različnih, spontanih priložnostih, dejavnostih,  smo vedno vnašale tudi drobce našega načrtovanega projekta.

Projekt je bil zastavljen precej široko. Zato nam je ponujal zelo veliko različnih dejavnosti, na vseh vzgojnih področjih. Sodelovali smo s strokovnimi delavkami celega vrtca, starši in zunanjimi sodelavci (zobozdravnik, knjižničarka,  čebelarji, Medena kraljica, prijatelji, znanci...). Ker živimo v prijetnem okolju, obdanim s polji, gozdovi, potoki, imamo veliko več možnosti za opazovanje in stik z naravo, kot vrtci, ki so v drugih okoljih (mesto). Starši so sami predlagali ideje, novosti, komentirali ob plakatih, nas vabili na bližnjo kmetijo, njihovo domače okolje. Tudi v vrtcu smo okušali domače jedi, ki jih doma pridelajo starši  naših otrok (sir, jogurt, mleko). Bili so zadovoljni ob tem, da so otroci prinašali domov recepte za juhe, namaze. Otroci so me še velikokrat po tem, ko smo kuhali juho iz hokaido buč, spraševali, kdaj jo bomo spet kuhali in kdaj si bomo spet pripravili regratovo solato. Jedi, ki so jih otroci sami pripravljali so bile res zelo okusne in vedno jih je bilo premalo. Bili so zelo ponosni in tudi v drugih oddelkih vrtca komentirali, kaj smo mi vse počeli. Tako smo ugotovili, da je uživanje zdrave hrane še kako pomembno za otrokovo pravilno rast in razvoj, še posebej če jo sami pripravijo.

Pri projektu posebnih ovir ni bilo, razen pojav klopov v gozdu, na bližnjem travniku. Pojavila se je kot povratna informacija staršev naših otrok. Moti me, da v našem vrtcu še nimamo zelenjavnega vrta, kar upam, da ga bomo kmalu tudi mi pridobili. Saj otroci sejejo, sadijo, rastline ki rastejo in kasneje obrodijo plodove. Rast teh rastlin pa  otroci ne morejo spremljati, saj le te potrebujejo za svoj obstoj večji prostor in posebno nego.

O projektu smo starše obveščale preko oglasnih desk, fotografij otrok, preko e-asistenta, na spletni strani vrtca, šole, v občinskem glasilu…
Načrtovale smo različne tematske sklope. Sodelovali smo z zunanjimi institucijami in sodelavci (ekološka kmetija, starši otrok,  zobozdravnik, hišnik in kuhar vrtca, strokovne delavke vrtca, učitelj športne vzgoje iz OŠ Križevci…).
Pomagali smo si z različno literaturo, slikovnimi aplikacijami, predstavitvenimi filmi, risankami. Spodbujale smo otrokovo komunikacijo, s ponavljanjem, razlago,
 opisovanjem…Otroci so spoznavali nove pojme, besede, besedne povezave…
V prihodnje bi izvajala enak projekt. Otrokom je bil zelo zanimiv in zelo raznolik. Izvajali smo ga lahko na prostem in v vrtcu.
V vrtcu bi si uredili zelenjavni vrt (dvignjene grede),  da bi ga lahko urejali tudi otroci skupaj z vzgojiteljicami.
Projekt je bil zasnovan zelo široko. Menim, da bi naslednje leto izbrali le en del samega naslova projekta. Le tega bi (skupaj z otroki) obdelali bolj podrobno in celovito.
Več bi v načrtovane  dejavnosti vključevala starše in druge zunanje sodelavce. Zanimivo bi bilo, če bi v projektu sodelovale tudi druge skupine vrtca, tako bi se dopolnjevale in skupaj načrtovale, izvajale različne vzgojne dejavnosti.
Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji