Obvodni detektivi

Avtor prispevka : Tamara But, objavljeno 04.02.2019 21:33:51
KATEGORIJA:
Voda
KLJUČNE BESEDE:
Voda, Vrtec, Dobra praksa
POVZETEK:

Namen projekta je bil spoznati avtohtono vrsto rac, ki živijo v bližnjih vodah našega vrtca, njihov razvoj in način preživetja ter zanimivosti, saj jih opazujemo že kar nekaj časa. Prvi stik z naravoslovjem otroke navduši do te mere da v njem prebudi radovednost za raziskovanje in opazovanje narave.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Vrtec Rogaška Slatina, Enota Izvir

Za ta projekt smo se odločili izključno zaradi priložnosti, ki nam nudi naša oklica vrtca, predvsem zaradi radovednosti otrok ob sprehodih in pohodih, njihovih vprašanj ki jih ob tem postavljajo, saj prvi stik z naravoslovjem otroke navduši do te mere da v njem prebudi radovednost za raziskovanje in opazovanje z vsemi čutili. Namen je bil spoznati avtohtono vrsto rac, ki živijo v bližnjih vodah našega vrtca,  njihov razvoj in način preživetja ter zanimivosti, saj jih opazujemo že kar nekaj časa.
CILJI , ki smo jih letos v naši skupini zastavili so:  razvijanja veselje do raziskovanja in opazovanja  narave in hkrati razvija spoštljiv odnos do žive narave
Ter operativni: -RAZVIJANJE RADOVEDNOSTI ZA RAZISKOVANJE SVETA OB VODI
                           -SPOZNAVANJE IN PREPOZNAVANJE HABITATA V  BLIŽINI VODA TER SPOZNAVANJE POJAVOV V SMISLU ŽIVLJENSKEGA KROGA
V skupini 10 je letos vključenih 17 otrok, zmanjšan normativ zaradi otroka s posebnimi potrebami. V jesenskem času smo razmišljali kaj bi raziskovali in nekako smo se odločili da to šolsko leto raziskujemo habitate ob bližnjih vodah, se pravi bližnjem potoku, ribniku in potočku ob gozdni jasi blizu vrtca. Zaradi starosti otrok, ki je bila 2 - 4 leta nismo izvajali ankete, temveč smo se pogovarjali o tem kaj je to narava, kdo jo raziskuje, kaj lahko vse raziskujemo in otroci so dajali ideje , katere smo upoštevali in zanimanje otrok ob sprehodih je največkrat kazalo na dogajanje v vodi, v potoku in ob potoku.
 V jesenskem času smo si ogledovali spremembe na drevesih, vrbi, leski, v zimskem času smo opazovali ptice, ki so se zadrževale na tem območju , v pomladnem času so se pojavile race ..Kaj torej se dogaja z racami, paglavci, polž je in polža ni, kakšne rastline najdemo ob potoku, iskali smo različne rešitve, si postavljali vprašanja o določenih pojavih.. V pomladnem času smo odkrivali življenje ob potoku in bližnjem ribniku..Ob raziskovanju smo našli paglavce, polža, hrošča, obvodnega pajka, pritegnile pa so nas race Mlakarice, ki so za nekaj časa iz potoka in ribnika izginile. Opaziti je bilo samo samca s čudovitimi barvami. Odpravili smo se na raziskovalni pohod da odkrijemo kaj se dogaja z racami.
Odpravili smo se po poti do bližnjega ribnika in poprosili za pomoč ribiča, ki nam je povedal nekaj o racah Mlakaricah, ki gnezdijo ob ribniku in v prav tem času čakajo na naraščaj. Pokazal nam je umetni otok, ki so ga napravili ribiči v namen valjenja rac Mlakaric. Razložil je tudi kako race valijo, nekaj posebnosti pri izdelavi gnezda rac v naravnem okolju in s čim se prehranjujejo. Predvsem pa je bilo zanimivo in nam novo spoznanje da samci dobijo v času parjenja lepe temno zelene barve na glavi in se barve kasneje spremenijo, tako  da so podobni samicam in se ločijo le po barvi kljuna. Izvedeli smo da imajo plavajoče ptice kožico med krempeljčki in tako lažje plavajo in da je perje povoskano tako da vodne kapljice kar drsijo iz njega. S čim se prehranjujejo smo prav tako izvedeli in raziskovali prst ki smo jo našli ob ribniku.Gospod ribič nam je pokazal račjo družino in izvedeli tudi kdaj mladički prvič skočijo v vodo in zaplavajo. Spoznali smo kakšne noge imajo pravzaprav vodne ptice in zakaj.
Slikali smo po pohodih in pripravili maketo, ki smo jo dopolnjevali s sličicami se igrali gibalne igre – na temo račje drućine in did.gib igre racman in raca.  Usvojili smo pesm PISANA RAČKA, ter pripravili dramatizacijo na temo “ OB RIBNIKU JE ZANIMIVO”.
DEJAVNOSTI:
-    MISELNI POHODI IN SPREHODI
-    OPAZOVANJA IN RISANJE OB OPAZOVANJU
-    OPAZOVANJE POJAVOV IN SPREMEMB OB DOLOČENIH OBDOBJIH
-    BELEŽENJE LE TEH  v DIAGRAME
-    SLIKANJE NA TEMO – LIKOVNO UPODABLJANJE ptic v bližini potoka
-    POGOVOR S STROKOVNJAKI – RIBIČI, KI SKRBIJO ZA RACE MLAKARICE
-    ISKANJE REŠITEV – LASTNO RAZISKOVANJE – prsti ob vodi, opazovanje živih organizmov v vodi in na vodi
-    RAZISKOVANJE OBVODNEGA HABITATA
-    ODGOVORI NA VPRAŠANJA – VIRI IN LITERATURA: enciklopedije in naravoslovne knjige
-    OGLED POSNETKA – PRVI SKOK V VODO https://www.youtube.com/watch?v=vleNy2iRGLc
-    PLESNA DRAMATIZACIJA: »OB RIBNIKU JE ZANIMIVO…« Na temo razvoj in valjenje rac, ter razvoj žabe
-    REFLEKSIJA IN VIZUALNA PREDSTAVITEV ZA STARŠE NA PANOJU


Na področju naravoslovja smo sledili ciljem, ki so zapisani v kurikulumu, medtem ko smo operativne cilje oblikovali sami. Cilji izhajajo iz usmeritev projekta BIOTSKA RAZNOVRSTNOST, ki temeljijo na razvijanju raziskovalnega duha in spoznavanju in ohranjanju avtohtonih vrst.
Vsebine naravoslovja smo povezovali z različnimi področji in sicer  področjem umetnosti, tako glasbene kot likovne, plesne gibanjem družbo in matematiko. Otroci so se likovno izražali, predvsem po opazovanju, opazovali in opisovali zgradbo račjega telesa njegove značilnosti, s plesom uprizarjali gibanje živali, račji hod, predvsem pa so skozi plesno dramatizacijo predstavili spoznanja ob raziskovanju. Spoznali smo ribiča, njegovo skrb za živali pa prenesli v vsakodnevne pogovore in situacije, ob raziskovanju.

Ker je naš vrtec v bližini potoka, ribnika in majhnega potočka v gozdu, je bilo raziskovanje ob vodi možno. Izkoristili smo tudi znanje tukaj delujočih ribičev, ki skrbijo za urejenost ribnikov in njihov obstoj v smislu živečih organizmov v ribniku in ob njem. Predvsem pa smo izkoristili prve pomladne dni za bivanje v naravi , dolge pohode, za razvijanje veselja ob bivanju v naravi in hkrati gibanjem ki je s tem povezano.  Raziskovali smo na različne načine, iskali rešitve za race.

Predvsem smo premagovali ovire, hoje z otroki v skupini ob vodah – možnost padca, ampak smo ob pogovoru in pomenu skrbi za lastno varnost z otroki mirno raziskovali in ob tem tudi zelo uživali. Stik z raco je vsekakor onemogočen, lahko pa smo jih opazovali v naravi in se ob tem pogovarjali.
Napisali smo članek v zahvalo ribiški družini v lokalni časopis.
Predstavili se s plesno dramatizacijo  »OB RIBNIKU JE ZANIMIVO«, ter pripravili vizualno predstavitev na panoju naše skupine pred igralnico. Predstavitev je namenjena starše, in sodelavkam.
Za naslednje šolsko leto predvidevamo nadaljevati z raziskovanjem rastlin , ki smo jih opazili ob vodah, spoznavanje njihove povezave z vodnimi organizmi.
 

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji