Hrana ni in ne sme biti odpadek

Avtor prispevka : Renate Bašek, objavljeno 04.02.2019 21:38:24
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Osnovna šola, Dobra praksa
POVZETEK:

Glavni povod za delo na tem projektu je bila želja, da bi izboljšali odnos učencev do hrane kot dobrine, graditi na bontonu in kulturi prehranjevanja, ozaveščati, da hrana ni samoumevna in povezati v skupnem prizadevanju vse udeležene na šoli, da zmanjšamo količino zavržene hrane.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

Glavni povod za delo na tem projektu je bila želja, da bi izboljšali odnos učencev do hrane kot dobrine, graditi na bontonu in kulturi prehranjevanja, ozaveščati, da hrana ni samoumevna in povezati v skupnem prizadevanju vse udeležene na šoli, da zmanjšamo količino zavržene hrane.

Projekt smo aktivno izvajali dve leti. V šol. letu 2015-16 smo s skupino učencev raziskovali to področje, opazovali dogajanje na šoli na vseh nivojih (od nabave sestavin naprej) in na podlagi ugotovitev zasnovali aktivnosti, ki so se nam zdele smiselne. Želeli smo, da se problematika zavržene hrane dotakne čim več ljudi, zato smo z učenci predstavili projekt učiteljskemu zboru, merili zavrženo hrano, postavili projektni kotiček v avli in na razne načine ozaveščali učence, zaposlene in starše. V naslednjem šolskem letu smo izvedli spletno anketo zadovoljstva s prehrano za vse učence, uvedli poizkuševalnico okusov, izdali zloženko in gradili na premišljenem naročanju hrane že pri razdelilnem pultu.
V šol. letu 2016/17 smo uspeli zmanjšati količino zavržene hrane za 12%, letos pa še za dodatnih 8%.; izboljšal se je odnos do hrane in bonton pri jedi; veliko izboljšav smo izvedli tudi na sistemski ravni. Nagrajeni smo bili dvakrat. Najprej smo dosegli 2. mesto, lani pa 1. mesto. Aktivno je sodelovalo devet učencev (ožja projektna skupina), posredno pa vseh 300 učencev na šoli.
Vsebine smo skušali povezati s predmeti kot so gospodinjstvo, etika, družba; pri skupnih naravoslovnih dnevih in interesnih dejavnostih, kot je Ekovrt in Kuhamo-pečemo.

Učenci so spoznavali lokalne kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka, sadja, zelišč in zelenjave. Spoznali so podjetje Biotera, ki odvaža organske odpadke.
Največja ovira je organizacija projekta zaradi zasedenosti tako učencev kot učiteljev. Prav iz tega razloga sem se odločila za manjšo projektno skupino, saj je bilo tako lažje koordinirati čas in načrtovane aktivnosti.

Projekt smo predstavljali v avli šole v projektnem kotičku, preko šolskega radia, PPT predstavitev na LCD zaslonu, v lokalnem časopisu, izdali smo dve zloženki, napisali prispevek v šolski časopis, predstavili smo se na Mirovniškem festivalu v Slovenj Gradcu, na podjetju za ločevanje odpadkov Kocerod ter mariborski televiziji.

Z aktivnostmi nadaljujemo tudi v tem šolskem letu. Obdržali smo aktivnosti, ki so se nam zdele najbolj učinkovite: napisi pri razdelilnem pultu, dežurstva učiteljev, solatni bar, poizkuševalnica okusov, merjenje količin zavržene hrane-ekodetektivi, spoštljivi odnosi, ustrezna in prilagojena priprava jedi, ločevanje oporečne in neoporečne hrane, razdeljevanje hrane v času OPB, učenci kot animatorji pri dnevih dejavnosti.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji