Zelo lačna gosenica

Avtor prispevka : Karmen Šket, objavljeno 04.02.2019 21:36:01
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Vrtec, Dobra praksa
POVZETEK:

Namen projekta je, da otroci skozi različne naravoslovne vsebine spoznavajo lokalne rastline in živali ter ozaveščajo pomembnost njihovega obstoja. Otroke je potrebno vključevati v vnaprej organizirano raziskovanje, saj otrok skozi raziskovalno aktivnost med igro pridobi izkušnje.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Vrtec Rogaška Slatina, Enota Studenček

Namen projekta in tematike je, da otroci skozi različne naravoslovne vsebine spoznavajo lokalne rastline in živali ter ozaveščajo pomembnost njihovega obstoja.
Otroke je potrebno začeti čim prej vključevati v vnaprej organizirano raziskovanje, saj otrok skozi raziskovalno aktivnost med igro pridobi osnovne izkušnje za njegov telesni in duševni razvoj.  Pri tem otroci postanejo željni novega učenja in bolj kreativni, kar je bistvenega pomena za njihovo osebno uspešnost v prihodnosti.


CILJI PROJEKTA:
-    Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti,
-    razvoj višjih moralnih vrednot in dvig ekološke zavesti,
-    spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave

V igralnici smo si uredili kotiček »BIOTSKA RAZNOVRSTNOST«, kamor smo v pogled ponudili rezultate našega znanja. Kotiček pa smo obogatili tudi z likovnimi deli, ki so jih ustvarili otroci v različnih likovnih tehnikah.

Na igrišču so otroci določili manjši prostor - habitat, katerega bomo opazovali skozi celo šolsko leto. Za ograditev le-tega smo skupaj nabrali šibovje v bližnji okolici. Ko smo habitat ogradili, smo vanj postavili insekticid hotel. Večina otrok se je z insekticid hotelom srečalo prvič, zato sem otroke z odprtimi vprašanji spodbujala k razmišljanju o njegovem namenu. Podrobno so si ogledali odprtinice, storžke in listje v njem. Presenečeni pa so bili nad žužkom, ki je pokukal iz ene izmed odprtinic.
Tako smo v jesenskem času poskrbeli, da bodo tudi žuželke imele prijetnejše zimovanje.
V mesecu oktobru smo skupaj s sodelovanjem Vrtnega centra Rogaška Slatina na igrišču posadili češnjo. Otroci so sodelovali že pri izkopu luknje ter opazovali nadaljnje delo vrtnarja. Direktor Vrtnega centra g. Jože Erjavec je otroke seznanil o vrsti češnje, ki smo jo zasadili ter kako moramo skrbeti za drevo. Otroci so češnjo  skrbno zalivali, skozi letne čase pa so opazovali njeno rast in razvoj. V spomladanskem času smo opazovali njene cvetove, predvsem pa jih je pritegnilo življenje žuželk v njeni bližini.
Skozi celo šolsko leto smo načrtno in priložnostno opazovali naš prostor in skrbeli za urejenost le-tega. V spomladanskem času ob prebujanje narave je otroke še posebej pritegnil insekticid hotel, saj so v njem opazili kar nekaj žuželk, ki so jih tudi prepoznali in poimenovali. V igralnici smo si uredili naravoslovni kotiček z različno literaturo, naravoslovnimi pripomočki, otroci pa so od doma prinesli plastične figurice žuželk. Štirje otroci pa tudi suhe žuželke, ki smo jih opazovali z lupami. Otroci so se večkrat samostojno odločali za igro v kotičku, še posebej so jih pritegnile slikanice. Na tekočo tematiko smo še likovno ustvarjali, izdelke pa razstavili v pogled staršem v garderobi. Preko plakata smo starše še seznanili o procesu priprave regratovega sirupa. Na bližnjem travniku smo nabrali regratove cvetove iz katerih so otroci na igrišču pripravili zmes cvetov ter sladkorja. Opazovali so proces nastajanja sirupa, ki so ga še okušali. Po enakem postopku smo pripravili še sirup iz smrekovih vršičkov.
Menim, da nam narava ponuja s svojimi naravnimi procesi največ možnosti za učenje in pridobivanje vsakodnevnih izkušenj. Otroke moramo seznaniti in predvsem navajati na skrb za naravo ter jih učiti uporabe vsega kar nam narava ponuja.


Skozi vso šolsko leto sem v tekoče tematike vnašala del dejavnosti, ki so se nanašale na projekt Biotske raznovrstnosti. V zimskem času smo habitat popestrili s snežaki ter igluji, skrbeli za ptice, opazovali sledi v snegu, ugotavljali katerim živalim pripadajo … . Skozi vsebine smo iskali rešitve in jih  povezave še z ostalimi vzgojnimi področji predšolske vzgoje. Na področju matematike smo šteli, razvrščali, klasificirali, utrjevali barve, oblike. Pri jeziku so si širili besedišče, besedne zveze, brali stvarna jezika, preko različnih virov pridobivali  nova znanja in utrjevala že pridobljene. Na likovnem področju smo spoznavali nove likovne tehnike in v njih upodabljali naravoslovne vsebine. Posamezne vsebine pa smo izražali še v plesu in gibanju. Sodelovali smo z zunanjimi sodelavci: Vrtni center Rogaška Slatina.

Izkoristili smo priložnostne situacije, ki nam jih je ponujala narava in okolje samo. Na igrišču imamo zeliščni vrt. Opazovali smo rast zelišč, v primernem času pa smo jih pobrali ter opazovali proces sušenja. Na bližnjem travniku smo nabrali regratove cvetove in si sami pripravili regratov sirup, v gozdu smo nabrali smrekove vršičke, jim dodali sladkor in si pripravili lasten smrekov  sirup. Prav tako pa smo si pripravili šabesu iz bezgovi cvetov. Vsakodnevno pijemo vodo, kateri okus popestrimo z meto ali meliso iz zeliščnega vrta.

Pri projektu posebnih ovir nismo imeli, saj smo vsakodnevno življenje izkoristili in povezali z naravo. Prav tako smo deževne dni in nizke temperature izkoristili za bivanje na prostem in s tem krepili imunski sistem. V kolikor pa je bilo le mogoče sem otroke usmerjala opazovanje naravnih procesov.

K sodelovanju smo povabili starše in lokalno skupnost. Podjetje IMEX TREID nam je podaril dva insekticid hotela. Enega smo podarili mlajšim prijateljem v skupini 24. Starše pa smo o poteku projekta seznanjali preko oglasnih desk in kotičkov za starše. Straši so se prav tako zelo radi odzivali na povabila in pomoči zbiranja materiala ter gradiv na tematiki. Prinašali so različna gradiva ter material iz katerih smo v skupini ustvarjali. Izvedli smo druženje s starši, kjer smo ustvarjali, oblikovali skulpture iz gline ter žice.

Ker bo v prihodnjem šolskem letu v skupini ostalo kar nekaj otrok, bomo te vsebine razvijali še naprej, jih utrjevali, še poglabljali. Nadgradili pa jih bomo z eksperimenti, ki bodo vključevali naravo: zvok, svetlobo, barvila, vodo, prst, mivko … .


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji