Obeleženje svetovnega dne čebel

Avtor prispevka : Lidija Grubelnik, objavljeno 04.02.2019 21:36:26
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Biotska raznovrstnost, Ozaveščanje, Dobra praksa
POVZETEK:

Učenci so se seznanili s pomenom obeleženja svetovnega dne čebel in pripravili likovno razstavo v šoli na to temo. V goste smo povabili čebelarsko družino, ki se ukvarja s pridelavo medu in drugih čebeljih izdelkov.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Sladki Vrh

Učenci so se seznanili s pomenom obeleženja svetovnega dne čebel in pripravili likovno razstavo v šoli na to temo. V goste smo povabili čebelarsko družino, ki se ukvarja s pridelavo medu in drugih čebeljih izdelkov. Čebelar je otrokom predstavil AŽ panj in del prave čebelje družine z razstavnim panjem. Otroci so spoznali delo čebelarja, posebej skrb za čebeljo družino. Naučili so se ločiti med čebelami-delavkami, matico in trotom.
Otroci so na svetovni dan čebel pripravili tudi plesne in glasbene točke za vse učence šole in jih na igriv način opomnili na pomen čebel, še posebej avtohtone-kranjske sivke.
Cilji projekta:
-    obeleženje svetovnega dne čebel,
-    ozaveščanje učencev o pomenu varovanja narave,
-    ozaveščanje učencev o pomenu ohranitve ekološkega kmetijstva,
-    ozaveščanje učencev o pomenu opraševalcev za pridelavo hrane,
-    poznavanje avtohtone slovenske čebele – kranjske sivke,
-    poznavanje pridelave medu in drugih medenih izdelkov,
-    seznanitev z delom čebelarja.

Pomen opraševanja rastlin se obravnava pri vseh urah naravoslovja. Posebej se učenci učijo tudi o razvoju čebel od jajčeca do odrasle živali. Velik pomen se tudi pri drugih predmetih, vzgojni dejavnosti šole, posveti tudi ohranjanju čistosti narave, samooskrbi in ekološki naravnanosti. Sodelovali smo z lokalno skupnostjo, društvi in starši naših učencev.

Prihodnji koraki: ohranjanje aktivnosti ob svetovnem dnevu čebel in izvedba čebelarskih delavnic v okviru projektnih dni.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji