Zeleni koraki

Avtor prispevka : Joži Veit, objavljeno 28.05.2020 21:36:42
KATEGORIJA:
Trajnostna mobilnost
KLJUČNE BESEDE:
Trajnostna mobilnost, Vrtec, Gibanje, Ozaveščanje
POVZETEK:

Osnovni namen projekta je ozaveščanje otrok in njihovih družin o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prometa. Trajnostna mobilnost je način življenja in te vrednote prenašamo na naše otroke v vrtcu. Vemo, da se te navade oblikujejo že v najzgodnejših letih otroštva.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Cilj projekta, ki smo si ga zadali je bil ozaveščanje otrok in posledično njihovih družin o pomenu trajnostne mobilnosti. Ta način življena želimo prenesti nanje. Spodbujali smo jih k uporabi javnih prevozov, kolesarjenju ali hoji.
V Evropskem tednu mobilnosti, ki je letos potekal pod sloganom Izberi čistejši način prevoza, smo razmišljali o prijaznih načinih prevoza. In prav s tem razmišljanjem smo začeli naš pogovor, o navadah mobilnosti družin. Kmalu smo skupaj z otroci ugotovili, da premalokrat premislimo ali je naše prevozno sredstvo učinkovito, tudi pri skrbi za naš planet.

Naredili smo načrt, kako bomo več pozornost namenili okolje varstvu in gibanju za naše tole.
Pogovarjali smo se o prevoznih sredstvih, ki so prijazni okolju. Kako pomembno je, da izberemo prevozno sredstvo, ki je prijazno okolju. Obiskali smo knjižnico, kjer smo si ogledali veliko knjig na temo prometa. Prav tako smo knjižni kotiček v vrtcu opremili z njimi. Literatura o prometu je otroke zelo pritegnila. Predvsem o vozilih prihodnosti so se radi pogovarjali. Zato smo vozila prihodnosti tudi likovno ustvarili, saj s tem otroci  lahko uresničijo svoje ideje. Vozila so predstavili prijateljem. Razstavili smo jih v garderobi vrtca.
Izpeljali smo projekt »Beli zajček«, katerega kožušček je bil umazan, zaradi izpušnih plinov avtomobilov. Cilj igre je bil prihod ali odhod v vrtec brez avtomobila in s tem smo očistili zajčkov kožušček. Vsak otrok je na umazan kožuh prilepil belo nalepko. Tudi ko je deževalo so z veseljem hodili peš v vrtec, vsaka nalepka seveda šteje. In naš velik zajček je imel v celoti očiščen kožušček. S skupnimi močni in ob sodelovanju staršev nam je uspelo.

Nadaljevali smo z opazovalnim sprehodom, kjer smo šteli in opazovali promet in prometno signalizacijo. Opazili smo tudi, da je v vozilih zelo malo potnikov. Pot smo nadaljevali do avtobusne postaje in šteli potnike, ki so bili na avtobusu. Tudi otroci so hitro opazili razliko. Na orientacijskem pohodu so nas čakale naloge in vprašanja s področja prometa. Otroci so pokazali veliko znanja z omenjenega področja. Na sprehodih smo, tako kot vedno namenili veliko pozornosti tudi prometni varnosti. Naučili smo se pravilno prečkati cesto, otroci so postali zelo pozorni na prometne znake. Veliko so jih spoznali in tudi osvojili, če pa jih niso poznali, so se pozanimali, kaj pomenijo.

Da so otroci ugotovili, kako pomembna je uporaba čelade, smo izvedli preizkus z jajcem. Jajce s čelado je ostalo celo, drugo brez čelade se je razbilo. To jih je resnično motiviralo, da se prav nihče več ni peljal s kolesom brez čelade. Že tradicionalno smo  tudi letos pripravili kolesarčkov dan v vrtcu. Otroci so preizkusili spretnosti na poligonu s prometnimi znaki. Z mestnim avtobusom in vlakom smo se odpeljali v Ljubljano, kjer smo se pridružili plesnemu dogodku, ki ga je organizirala plesna šola Kazina »Diham ples«. Prav tako so se peš odpravili do drugih enot našega vrtca. Mlajši pa so združili moči in raziskovali okolico in različne poti, ki vodijo do našega vrtca. Nismo pozabili na naše babice in dedke. Z njimi smo se odpravili na izlet v Zajčjo Dobravo, kjer so preživeli čudovito dopoldne.

Izdelali smo plakat o trajnostni mobilnosti in s tem seznanili tudi starše oz. družine otrok, kako pomembno je uporabljati nizko ogljični način prevoza. Starejši otroci so s tabelnim prikazom razvrščali, kdo v prometu onesnažuje okolje in kdo ga ne onesnažuje. Likovno so ustvarjali na temo prometa s tušom, mlajšim smo ponudili različne odpadne materiale in izdelali so krasna vozila prihodnosti.


Otrokom približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v vrtec in  doseči spremembe potovalnih navad, je bil naš cilj projekta. Otroci so prišli do veliko pomembnih ugotovitev in spoznanj. Sprehodi, kjer smo opazovali in šteli potnike v avtomobilih in na avtobusnih ter železniških postajah, so tudi otroke pripeljali do skupnih misli, da je veliko boljše izbrati javni prevoz, hojo ali kolesarjenje. Predlagali so, da bi sami izdelali vozila, ki bi bila ekološka za naš planet. Ugotovili smo, da otroci, ki prihajajo v vrtec peš ali s kolesom opazijo na svoji poti veliko zanimivih stvari – luže, dre vesa, listje, rožice, bager, ki koplje, muce, kužke,... Otroci, ki se pripeljejo z avtomobilom pa večinoma vidijo samo avtomobile in hiše. Spoznali smo, da s skupnimi močmi lahko spremenimo potovalne navade in izberemo javne prevoze, ne motorizirane oblike premikanja in nizko ogljične načine prevoza.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji