Gremo peš

Avtor prispevka : Carmen Rokavec, objavljeno 19.05.2020 01:05:41
KATEGORIJA:
Trajnostna mobilnost
KLJUČNE BESEDE:
Trajnostna mobilnost, Zdravje in dobro počutje, Didaktični pripomoček, Ozaveščanje, Ustvarjanje
POVZETEK:

V vrtcu Mojca smo se odločili vstopiti v projekt "Trajnostne mobinosti" predvsem zaradi skrbi onesnaženosti ozračja in skrbi za dobro naših najmlajših generacij. Stremeli smo k namenu prispevati k spreminjanju potovalnih navad ter posledično zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Projekt smo v vrtcu Mojca, enota Muca izvajali od 30-9.2019 do 11.10.2019.

Otroke smo najprej seznanile z zgodbo o Belih zajčkih ter jih vzpodbudile, če bi lahko mi pomagali zajčkom očistiti kožuščke in na kakšen način. Zgodba jih je močno  motivirala zato smo bili že prvi dan beleženja zelo uspešni. Samo eden otrok je prišel v vrtec z avtomobilom. Vsak otrok je imel svojega zajčka za katerega je s trajnostnim prihodom v vrtec poskrbel za belino kožuščka. Na roditeljskem sestanku smo starše informirale o poteku projekta kaj vse bomo izvedli njihov prispevek k trajnostni mobilnosti ter razdelile smo jim zloženke. Nekaj pomislekov so imeli starši pri jutranjih prihodih otrok, ker se staršem mudi v službo. Dogovorili smo se, da velja tudi popoldanska trajnostna aktivnost za 3 otroke, ki so bolj oddaljeni od vrtca. Popoldan so vsi trije otroci odhajali domov peš, s skirojem. Zjutraj so otroci kar kipeli od ponosa, da so v vrtec lahko prišli peš. Vsakodnevno smo belili Zajčkov kožušček ga očistili sivine ter se na koncu vsi spremenili v prave bele korenjake. Otroci so po koncu še vedno prihajali v vrtec peš. Vzpodbujali so starše, dedke, babice ter bratce in sestrice torej cela družina je bila usmerjena k zdravemu načinu obenem pa pridobili toliko pozitivnih vzorcev s katerim so nadaljevali. Otroci so skozi igro razvijali pozitivno podobo trajnostnih potovalnih navad. Skozi vse dejavnosti so pridobili veliko znanja, spretnosti in bili aktivno udeleženi pri raziskovanju okolice vrtca ter bili uspešni tudi pri nagovoru staršev. Semafor mobilnosti jih je simuliral na prave situacije v prometu. Skozi didaktično igro so otroci utrjeval prometna pravila, znake, pomembnost poklica ter se obenem zabavali in uživali. Zavedati se moramo pomena ozaveščanja problematike trajnostne mobilnosti v okolici vrtcev. S projektom so se otroci povezali med seboj, gradili prijateljstva, svoje zdravje dvignili na višjo raven ter prometno «odrasli«. Imajo ogromno kondicije, veliko hodimo in rekreacijsko tečemo po naselju, kjer smo ugotovili, da je prometna varnost, pomen znakov, naše obnašanje v prometu ključnega pomena za pridobitev pozitivnih izkušenj v prometu.

 

DIDAKTIČNA IGRA: PROMETNO INFORMACIJSKI CENTER, SEMAFOR MOBILNOSTI

Otroci so imeli možnost se vživeti v vlogo delavca v prometno informacijskem centru skozi didaktično igro. Vsi semaforji ne delujejo otrok jih aktivira s pravilnim zaporedjem v vrsti. Ko pravilno poišče zaporedje prvi semaforje prižge vsem pešcem nato sledijo poganjalci, kolesa, avtobus in vlak.

Semafor mobilnosti smo vsak dan prižgali po štetju prihodov v vrtec. Če je večina otrok prišla v vrtec peš, s kolesom.. smo si prislužili zelenega smejkota drugače pa rumenega za rdečega ni bilo potrebno.

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji