Primer dobre prakse

Avtor prispevka : Manja Ferme Rajtmajer, objavljeno 04.02.2019 21:45:28
KATEGORIJA:
Energija
KLJUČNE BESEDE:
Energija, Srednja šola, Dobra praksa
POVZETEK:

Na osnovi uvodne ankete ustanovili učno podjetje. Izdelali smo 15 programov in preko letakov spodbujali med dijaki zdrav način življenja. Z vlakom smo se odpravili iz Celja v Velenje, kjer smo si najprej ogledali grad Velenje in si nato v Villi Bianci izposodili kolesa.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Ekonomska šola Celje

V šolskem letu 2016-2017 smo na osnovi uvodne ankete  ustanovili učno podjetje. Izdelali smo 15 programov in preko letakov spodbujali med dijaki zdrav način življenja.
Dijaki so aprila 2017  samostojno organizirali in izvedli dogodek – kolesarjenje po Velenju. Z vlakom smo se odpravili iz Celja v Velenje, kjer smo si najprej ogledali grad Velenje in si nato v Villi Bianci izposodili kolesa. S kolesi smo se odpravili do muzeja premogovništva, ki je eden najsodobnejših muzejev premogovništva v svetu. Po ogledu muzeja in knapovski malici smo pot nadaljevali okoli velenjskega jezera. Kolesarjenje smo zaključili na Titovem trgu.

Cilji: V teoretičnem delu smo želeli ugotoviti:
-    kakšen je vpliv gibanja na zdravje,
-    kateri dejavniki poleg gibanja še vplivajo na našo srečo,
-    kateri so problemi kolesarjenja,
-    katere vrste kolesarjenja poznamo in katere programe izdelanih poti ponuja Slovenija,
-    katere programe ponuja Zavod Celeia Celje v okviru programa »Dežela Celjska«,
-    kako poskrbeti za varnost na poti.
V praktičnem delu smo želeli ugotoviti:
-    ali dijaki kolesarijo,
-    ali so dijaki ponosni na izdelane programe,
-    ali bi programe ponudili tudi tujim učnim podjetjem,
-    ali dijaki poznajo možnosti kolesarjenja v svojem kraju,
-    ali se je njihovo zanimanje za kolesarjenje ob koncu leta spremenilo,
-    ali jim je bil realiziran kolesarski izlet všeč.
V praktičnem delu smo izdelali petnajst programov. Sedem programov je namenjenih individualnemu kolesarskemu raziskovanju, osem programov prodajamo kot turistična agencija UP Cycling freaks d. o. o.

67 % udeležencev ekskurzije je na ekskurziji izvedelo zelo veliko novega, 33 % pa veliko novega. 87 % udeležencev je organizacijo in vodenje izleta ocenilo z oceno odlično 5, 13 % pa z oceno prav dobro 4.
Najvišjo oceno (odlično 5) je dobil ogled velenjskega jezera. Nikogar od udeležencev ni na izletu nič motilo. Pohvalili so organizacijo izleta, samo možnost kolesarjenja, dovolj časa za odmore, zanimiv izbor ogledov in medsebojno druženje. 
Pred samim dogodkom sta dva dijaka pripravila učno uro »Navodila kolesarju«, v kateri sta dijake naučila zamenjati zračnico in jih informirala o potrebnih ukrepih za varnost in zdravje na kolesarjenju.
Dijaki so pri delu izhajali iz problema, ki so ga zaznali sami. Vsi si želijo biti srečni in eden izmed dejavnikov sreče je tudi zdravje. Ker pa je zdravje povezano z zdravim načinom življenja, med katerega sodi tudi gibanje, so se soglasno odločili, da ustanovijo podjetje, ki izposoja kolesarsko opremo in organizira kolesarske izlete po Sloveniji. Dijaki so ponosni na Slovenijo kot zeleno destinacijo sveta in v njej vidijo dobre možnosti za razvoj kolesarskega turizma. Izvedli smo dve anketi; eno pred ustanovitvijo podjetja in drugo po petih mesecih njegovega delovanja.
Rezultati prve ankete (anketirali smo 60 dijakov):
-    66,6 % dijakov ima lastno kolo.
-    6 % dijakov se s kolesom vozi velikokrat, 22 % se jih vozi včasih in 72 % nikoli.
-    Najpomembnejši razlog za nekolesarjenje je, da jim kolesarjenje ni všeč.
-    70 % dijakov nameni gibanju do tri ure na teden. Samo 13 % dijakov nameni gibanju več kot šest ur tedensko.
-    Vsi anketirani se strinjajo, da redna telesna aktivnost vpliva pozitivno na zdravje in počutje.
-    56 % dijakov meni, da redna telesna aktivnost vpliva pozitivno na njihov učni uspeh in njihovo samopodobo.
-    67 % dijakov ne pozna možnosti kolesarjenja v svojem kraju bivanja in njegovi okolici.
-    70 % dijakov bi rado spoznali možnosti kolesarjenja v svojem kraju bivanja in okolici.
-    Nihče ne vidi na področju kolesarjenja svoje poslovne priložnosti.
Rezultati druge ankete (anketirali smo 20 dijakov v učnem podjetju):
-    Vsi dijaki so ponosni na izdelane programe kolesarjenja.
-    75 % dijakov bi rado realiziralo na šoli kakšnega izmed narejenih programov.
-    80 % dijakov bi programe predstavilo tujini – tujim UP.Namen projekta je spodbuditi pozitiven odnos do kolesarjenja , raziskati možnosti kolesarjenja v domačem kraju in izdelati programe, ki bodo namenjeni tako kupcem kolesarskih izletov kot tudi individualnim oz. skupinskim obiskovalcem, ki bi se radi kolesarskega raziskovanja lotili sami. Zato smo pri Centrali učnih podjetij ustanovili učno podjetje ,  znotraj katerega smo se urili v podjetništvu in spoznavali pomen kolesarjenja s katerim skrbimo za zdravje in prihranimo pri denarju in energiji.

Vsebina projekta je povezana s predmeti: poslovanje podjetij, geografija, zgodovina.

Pozitivne izkušnje: razvijanje podjetnosti pri mladih, ozaveščanje pomena zdravja in gibanja, iskanje poslovnih priložnosti v Sloveniji in razvijanje  ponosa na Slovenijo kot zeleno destinacijo.

Komunikacija: izdelava spletne strani, katalog, programi, letaki, udeležba na sejmu učnih podjetij v Celju in na Altermedu (promocija kolesarjenja v Celju in okolici).

Načrtujemo povezavo in sodelovanje s Turistično informacijskim centrom Celje, sodelovanje na mednarodnem sejmu učnih podjetij v Avstriji v šol. letu 2018/19, na katerem bi promovirali Slovenijo kot deželo kolesarjenja in sodelovanje pri pripravi in organizaciji kolesarskih dogodkov na šoli in v povezavi z družbenim okoljem.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji